Dieter Mannaert wordt Dendermonds schepen vanaf 1 januari 2024

Publicatiedatum

Auteur

Pieter D'hauwer

Deel dit artikel

Vanaf 1 januari 2024 is het lopende vernieuwingstraject van cd&v Dendermonde aan een volgende belangrijke fase toe. Dieter Mannaert en Leen Dierick worden respectievelijk aangesteld als nieuwe schepen en burgemeester. “Ik zal als schepen fulltime beschikbaar zijn!”, geeft Dieter Mannaert aan.

Dieter Mannaert woont in Baasrode en staat vooral bekend om zijn ondernemerschap als uitbater en eigenaar van Hangar 43 en ’t Fabriek. Samen met zijn vrouw Ingeborg runt hij ook B&B Casa Cava. Dieter trad voor het eerst in de lokale politiek met de lokale verkiezingen van 2012. Hij werd rechtstreeks verkozen en zetelt sindsdien onafgebroken in de gemeenteraad. Begin deze legislatuur was hij reeds 2 jaar schepen en momenteel is hij voorzitter van de gemeenteraad.

“Ik ben zeer tevreden dat ik als schepen opnieuw de kans krijg! Iedereen weet ondertussen dat ik besloten heb te stoppen met de uitbating van Hangar 43 en ’t Fabriek. Een keuze die me ook de mogelijkheid geeft om mij meer te focussen op de lokale Dendermondse politiek. Ik zal dus ook fulltime bereikbaar zijn als schepen. Wie mij kent, weet dat ik er dit laatste jaar van de legislatuur niet 100% maar 200% zal voor gaan! Er ligt nog heel wat werk op de plank waar ik mijn tanden in wil zetten. Waken over de financiële gezondheid en het bevorderen van de toeristische aantrekkelijkheid en lokale economie van onze stad, zijn daar drie belangrijke opdrachten van”, verklaart Dieter Mannaert.

Lokaal cd&v-voorzitter Hendrik Verwaeren erkent de kwaliteiten en het talent van zijn nieuwe schepen: “Dieter heeft het hart op de tong en vertrekt steeds vanuit de zorgen en noden van onze inwoners . Zijn authenticiteit wordt geapprecieerd. Dit gecombineerd met zijn ondernemerschap maakt hem de geknipte schepen voor Dendermonde. We zijn als partij dan ook tevreden dat hij opnieuw de uitdaging van het schepenambt aangaat. Met deze schepenwissels maken we nogmaals duidelijk dat we het talent binnen onze afdeling waarderen en kansen geven”.

En Dieter Mannaert vult aan: “Cd&v Dendermonde zal tegen de verkiezingen van 13 oktober 2024 klaarstaan met een vernieuwde ploeg die zal bestaan uit een diverse groep van ervaren en nieuwe talenten. Ik ben enthousiast dat ik hiervan deel kan uitmaken met Leen Dierick als lijsttrekker. Leen is een fantastische madam. Zij was trouwens diegene die mij in 2012 wist te overtuigen om in de politiek te stappen en op te komen voor cd&v. Ons verhaal voor Dendermonde is nog niet uitgeschreven. We hebben als cd&v nog heel wat in de mars om Dendermonde nog meer kleur te geven!”.

Bevoegdheden schepenen en burgemeester

De bevoegdheidsverdeling tussen de cd&v-schepenen en burgemeester zijn gekend. Vanaf 1 januari 2024 neemt Leen Dierick integraal het ambt en de bevoegdheden van huidig burgemeester Piet Buyse over. Dirk Abbeloos neemt integraal de bevoegdheden van Leen Dierick over. Tot slot neemt Dieter Mannaert integraal de bevoegdheden van Dirk Abbeloos over.

Burgemeester Leen Dierick zal bevoegd zijn voor algemeen beleid en coördinatie, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, protocol en plechtigheden, public relations en informatie.

Dirk Abbeloos wordt bevoegd voor openbaar domein (openbare werken, openbare gebouwen en openbaar groen), autopark, topografie, nutsvoorzieningen, straatmeubilair, wegen en waterlopen (inclusief polders), jaarmarkten, energie en klimaat, communicatie en inspraak.

Nele Cleemput blijft bevoegd voor personeel, onderwijs (exclusief kunstonderwijs), kinderen (kinderopvang, onthaalouders, opvoedingsondersteuning), platteland en landbouw, ontvangsten en feestelijkheden, markten.

Nieuwe schepen Dieter Mannaert wordt bevoegd voor financiën en begroting, lokale handel (middenstand, lokale economie, jobbeurzen), stadspromotie en toerisme, facility, ICT, administratieve vereenvoudiging, erediensten en juridische zaken.

Nieuws uit Dendermonde

Cd&v Dendermonde stelt lichting van 4 nieuwe kandidaten voor

Cd&v Dendermonde stelt nog eens een groep van 4 nieuwe kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De teller staat op 18 nieuwe gezichten op een totaal van 35 kandidaten in het team van burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.

Dirk Abbeloos wordt lijstduwer van lokale cd&v-kieslijst

Cd&v Dendermonde maakt volop werk van haar kieslijst in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De kieslijst zal bestaan uit een evenwichtige verdeling van nieuwe en ervaren kandidaten. Huidig schepen Dirk Abbeloos zal de lijst duwen, dat werd beslist op de jongste partijraad.

Cd&v Dendermonde stelt 4 nieuwe kandidaten voor

Cd&v Dendermonde stelt vier nieuwe kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Ondertussen staat de teller op 14 nieuwe gezichten in het team van burgemeester en cd&v-lijsttrekker Leen Dierick.