CD&V Stekene hekelt ruimtelijke wanorde in Stekene

Publicatiedatum

Auteur

Thomas Rollier

Deel dit artikel

Deze ochtend verscheen op nieuwswebsite Apache een artikel rond ruimtelijke ordening in Stekene. CD&V Stekene heeft met afschuw en verontwaardiging kennisgenomen van dit artikel. De feiten vastgesteld in het artikel komen echter niet als een verrassing voor onze fractie, het is louter een bevestiging voor wat we al een geruime tijd kunnen vaststellen in onze gemeente en we al meerdere keren aankaartten op de gemeenteraad.

 

Bekijk hier de eerdere tussenkomst van raadslid Nicole Van Duyse over Ruimtelijke Ordening: https://afdeling.cdenv.be/cd_v_stekene_hekelt_chaotisch_beleid_rond_ruimtelijke_ordening

 

Het artikel bevestigd wat iedere Stekenaar op straat kan vaststellen: er komen steeds meer grote complexe bouwprojecten bij in onze dorpskern. Op zich geen foute zaak, maar wanneer we de bouwdossiers van dichterbij bekijken is het lang niet meer duidelijk aan welke regels moeten voldaan worden. Dat is ook niet zo heel gek wanneer we de eigen gemeentelijke regelgeving bekijken: die beperkt zich tot 1 besluit van het schepencollege. Dat besluit blijkt niet veel houvast te bieden voor het schepencollege: bij de beoordeling van bouwaanvragen wordt maar al te vaak afgeweken van dit besluit en daarnaast legt men het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar in vele gevallen liefst naast zich neer. Resultaat is dat men in Stekene stilaan het gevoel krijgt dat wie het best kan onderhandelen, het meest gedaan krijgt. Ook de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en Audit Vlaanderen benadrukten in het verleden al de problemen in het huidige beleid.

 

De cd&v-fractie heeft zich de afgelopen jaren steevast ingezet voor een duidelijke en uitgewerkte visie op ruimtelijke ordening, onze fractie wil werken aan nieuwe regelgeving die een antwoord biedt op vragen als: hoe creëren we op een verstandige manier extra woongelegenheden? Hoe houden we onze dorpskernen leefbaar voor huidige en nieuwe bewoners? En hoe zorgen we ervoor dat het voor iedereen duidelijk is wat ervoor, achter en naast hem kan gebouwd worden? Een loutere aanpassing van het huidige collegebesluit volstaat dan ook in geen geval voor ons.

 

De afgelopen jaren vroegen we in de gemeenteraad naar de plannen van Gemeentebelangen voor een stedenbouwkundige verordening, een beleidsplan ruimte en waarschuwden we voor een steeds grotere onvrede onder de Stekenaars, steeds bleef het stil. Na vandaag willen we antwoorden, de maat is vol. Stekene heeft nood aan een degelijk beleid ruimtelijke ordening. We verwachten een duidelijk antwoord van gemeentebelangen en de burgemeester op de Gemeenteraad deze avond en zijn benieuwd welke conclusies zij voor zichzelf maken.

 

 

Nieuws

Een nieuwe ploeg voor 9190!

CD&V, Groen en Vooruit slaan de handen in elkaar en richten in Stekene de nieuwe politieke beweging 9190.nu op.

CD&V Stekene hekelt chaotisch beleid rond ruimtelijke ordening

CD&V Stekene hekelt chaotisch beleid rond ruimtelijke ordening, raadslid Nicole Van Duyse drong voor onze fractie aan op duidelijkheid over wat kan en mag bij bouwprojecten in onze dorpskernen. Voor ons staan twee zaken centraal: de leefbaarheid van onze gemeente en de gelijkheid van iedere stekenaar.

Opening Zorgbib Rode Kruis

Rode Kruis Stekene opent Zorbib met steun van het Coronafonds Stekene!