CD&V Stekene hekelt chaotisch beleid rond ruimtelijke ordening

Publicatiedatum

Auteur

Thomas Rollier

Deel dit artikel

CD&V Stekene hekelt chaotisch beleid rond ruimtelijke ordening, raadslid Nicole Van Duyse drong voor onze fractie aan op duidelijkheid over wat kan en mag bij bouwprojecten in onze dorpskernen. Voor ons staan twee zaken centraal: de leefbaarheid van onze gemeente en de gelijkheid van iedere stekenaar.

Op de gemeenteraad van 22 november drong de CD&V- fractie bij aan op actie rond Ruimtelijke ordening . De visie van het gemeentebestuur rond dit thema is voor de Stekenaar niet duidelijk. Deze visie moet voor onze fractie verder gaan dan waar het gewestplan de bouw van  woningen en andere gebouwen toelaat. Er moet eindelijk duidelijkheid komen over aan welke eisen toekomstige bouwprojecten moeten voldoen. We denken hier concreet aan de hoogte en diepte van gebouwen, maar ook aan het aantal bouwlagen en in hoeveel lijnen er achter elkaar mag gebouwd worden.

 

We verwezen hierbij naar de eerdere vernietigende audit van Audit Vlaanderen, maar ook naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), samengesteld uit betrokken partners en experts inzake ruimtelijke ordening. Ook zij hekelt de onduidelijkheid over wat kan en mag.  De CD&V-fractie is ook zeer bezorgd over het grote ongenoegen bij de stekenaar over een aantal buitenproportionele bouwproject-aanvragen in de dorpskern. Het grote aantal bezwaarschiften van buren is ook onze fractie niet ontgaan.

 

Voor onze fractie staan twee zaken centraal: de leefbaarheid van onze gemeente en de  gelijkheid van iedere Stekenaar.  Een modern woonaanbod mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze gemeente. Genoeg open ruimte, groen en een vlotte en veilige doorgang van het verkeer moeten verzekerd blijven. Ten tweede moet het voor iedereen duidelijk zijn wat kan en mag.  Het kan niet zijn dat men in onze gemeente komt wonen en niet weet wat er later voor, achter of naast de eigen woonst gebouwd kan worden.

 

Burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen) repliceerde door te stellen dat er weldegelijk een visie op Ruimtelijke ordening is, maar dat de oppositie deze niet wilt aannemen. Ook stelde hij dat het gemeentebestuur in navolging van de audit al enkele aanpassingen doorvoerde. CD&V wees er nadien nogmaals op dat dit geen onwil is vanuit de oppossitie, maar een gevoel dat sterk aanwezig is in de brede bevolking van onze gemeente.

 

Onze boodschap is duidelijk: creëer voor eens en altijd duidelijkheid over wat kan en mag en laat ons afspraken maken over wat verder nodig is om van Stekene een fijne en gezonde plek te maken om te wonen. 

 

Lees hier meer: nieuwsblad.beDeze gemeente heeft steeds meer inwoners en dat laat zich voelen in wildgroei aan nieuwe appartementen: “Wie het best kan onderhandelen, krijgt hier alles gedaan”Het aantal inwoners in Stekene groeit in sneltreinvaart. De kaap van de 20.000 Stekenaars komt stilaan in zicht. Eén en ander vertaalt zich ook in een ongezien aantal nieuwe appartementsgebouwen in de gemeente. Gemeenteraadslid en voormalig burgemeester Nicole Van Duyse (CD&V) maakt er zich zor...

Nieuws

CD&V Stekene hekelt ruimtelijke wanorde in Stekene

Deze ochtend verscheen op nieuwswebsite Apache een artikel rond ruimtelijke ordening in Stekene. CD&V Stekene heeft met afschuw en verontwaardiging kennisgenomen van dit artikel. De feiten vastgesteld in het artikel komen echter niet als een verrassing voor onze fractie, het is louter een bevestiging voor wat we al een geruime tijd kunnen vaststellen in onze gemeente en we al meerdere keren aankaartten op de gemeenteraad.

 

Een nieuwe ploeg voor 9190!

CD&V, Groen en Vooruit slaan de handen in elkaar en richten in Stekene de nieuwe politieke beweging 9190.nu op.

Opening Zorgbib Rode Kruis

Rode Kruis Stekene opent Zorbib met steun van het Coronafonds Stekene!