cd&v Meetjesland samen voor een beter openbaar vervoer

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

Samen met een delegatie van cd&v Meetjesland heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger aan de Voorzitter van de Vervoerregioraad, Bart Van Thuyne, gevraagd om opnieuw te onderhandelen met De Lijn over een aangepast en beter vervoersplan in de regio.

Voor cd&v Meetjesland vragen twee aspecten alle aandacht.  Enerzijds de afstemming van het openbaar vervoer op de schooluren, ook op woensdag en in de examenperiodes. Schoolkinderen moeten op tijd de lessen kunnen aanvatten, mogen geen uren onderweg zijn en moeten ook weer vlot thuis kunnen geraken. Dat ouders hun kinderen zelf weer naar school moeten brengen, gaat volledig in tegen de visie van een goed aanbod van openbaar vervoer voor de schoolgaande jeugd.

Anderzijds mogen landelijke gemeenten de binding met de steden niet verliezen. Inwoners van bijvoorbeeld Boekhoute of Sint-Laureins moeten op redelijke tijdstippen met de bus de verplaatsing kunnen maken naar Eeklo of Zelzate. Nu is dit totaal onmogelijk geworden. Of inwoners uit Ertvelde moeten de bus kunnen nemen naar Evergem om zich van daaruit met de tram te verplaatsen naar Gent. Ook dat reistraject is nu heel omslachtig geworden.

De Voorzitter van de Vervoerregioraad heeft op onze vraag toegezegd om nu opnieuw te gaan onderhandelen met De Lijn.

De cd&v-delegatie bestond verder uit Kim Martens uit Lievegem, Trees Van Eykeren uit Assenede, Sven Roegiers uit Evergem, Patrick De Greve uit Sint-Laureins en Filip Smet en Koen Loete uit Eeklo.

 

Joke Schauvliege

 

Nieuws

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.