Blijvende steun voor Lummense jeugdverenigingen en jeugdhuizen!

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

Voor het werkingsjaar 2022 kent het gemeentebestuur voor zo’n 30.000,00 euro subsidies toe aan de jeugdverenigingen en jeugdhuizen in onze gemeente. Ongeveer de helft van het bedrag wordt verleend in het kader van verbeteringen aan hun infrastructuur, de andere helft zijn subsidies in het kader van hun werking. Ook de volgende jaren is deze subsidiëring ingeschreven in de gemeentelijke budgetten. Op de algemene vergadering van de jeugdraad werd de verdeling van de subsidie door de Lummense jeugd positief geadviseerd. Deze week keurde het college de verdeling definitief goed.

Daarnaast ontvangen de jeugdverenigingen een toelage van in totaal zo’n 12.000,00 euro voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad ‘De Lummenaar’ en voor hun bijstand op gemeentelijke activiteiten. Ook verzorgen we als gemeente het kamptransport en kunnen ze rekenen -indien nodig- op andere logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur. Met onze jeugddienst en in de jeugdraad staan we hen als gemeente ook met alle raad en daad bij. Hun vrijwillige inzet doorheen het hele jaar dient gerespecteerd en ondersteund te worden!

Wim Vangeel

Schepen van jeugd

 

Nieuws

Week van de korte keten in Lummen: De kortste weg tussen boeren en burgers

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net