Begraafplaats Meldert wordt een serene gedenkplaats met meer ruimte, groen en comfort

Publicatiedatum

Auteur

Chelsea Nshuti

Deel dit artikel

Eind dit jaar starten wij met een grondige vernieuwing van de begraafplaats in Meldert. De begraafplaats wordt groter en wil een serene gedenkplaats zijn met meer groen en comfort. Nadien willen wij de begraafplaats duurzaam onderhouden en perspectief bieden op een laatste rustplaats dichtbij huis. De opwaardering is een van de beleidsdoelstellingen uit ons meerjarenplan.

Burgemeester Luc Wouters: “We willen dat de Lummenaar zich thuis voelt in onze gemeente. We komen thuis bij vrienden en familie, al kan dat vandaag helaas even niet meer of toch minder. Maar we komen ook thuis bij zij die er niet meer zijn. Om onze nabestaanden te kunnen blijven herdenken, zullen we de begraafplaats in Meldert opwaarderen, herinrichten en uitbreiden.”

Uitbreiding

Vorig jaar kochten wij al het perceel op de hoek met de Nachtegaalstraat aan, waar vandaag nog de werfburelen staan van de aannemer die de Meldertsebaan vernieuwt. Door die aankoop kan de begraafplaats straks met ongeveer 10 are uitbreiden.

“Die extra ruimte biedt de Lummenaar perspectief om ook in de toekomst nog in zijn eigen buurt begraven te worden, dichtbij huis. Op andere plaatsen wordt de ruimte op begraafplaatsen schaarser. Wij denken nu al vooruit, aan later,” aldus burgemeester Wouters.

Serene gedenkplaats

In de uitbreidingszone komt een centraal gelegen ceremonieruimte waar de nabestaanden sereen afscheid kunnen nemen. Aangrenzend komt er een aparte ruimte voor kindergraven, mooier geordend en in het groen. Er zal ook ruimte zijn voor de aanleg van een sterrenweide. De urnenbegraafplaats wordt verder uitgebreid, zowel met extra plaatsen als met een strooiweide.

Meer groen en comfort

De uitbreiding biedt tegelijk kansen voor een betere inrichting van de begraafplaats. Zo verhuist de toegangspoort, nu nog aan de Meldertsebaan, naar de Nachtegaalstraat. Daar komen bovendien een 5-talparkeerplaatsen.

Belangrijke doelstelling is om de begraafplaats tevergroenen met als uitgangspunt een gebruiksvriendelijk onderhoud. Verspreid over de begraafplaats komen meerdere bloesembomen, frisse beplanting en grasperken.

Alle nabestaanden contacteren

De opwaarderingsplannen gaan uit van een verplaatsing of verwijdering van bepaalde graven. In totaal gaat het om 54 graven, waarvan 29 kindergraven gelegen onder de beuk aan de kant van de Zandstraat en 25 graven gelegen tussen het bestaande columbarium en de urenbegraafplaats. Het gaat in veel gevallen om oudere begraafplaatsen, waarvoor de grafrust van 20 jaar al ruim voorbij is.

Burgemeester Luc Wouters: “We hebben alle nabestaanden per brief geïnformeerd. We doen dat in alle sereniteit en in dialoog. De kindergraven verplaatsen we kosteloos naar de nieuwe kinderbegraafplaats. De nabestaanden bieden we ook een concessie van 30 jaar aan. Graven met een concessie worden kosteloos in samenspraak met de nabestaanden verplaatst. Voor concessievrije graven kunnen nabestaanden ofwel een concessie nemen ofwel het graf laten ontruimen. We bieden ook nog de mogelijkheid om andere graven op vrijwillige basis te laten ontruimen, en zo samen meer ruimte te creëren.”

Nieuws

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net

Bib elke dag open van 8u tot 22u