Beernem: modelgemeente hoe een lokaal bestuur moet omgaan met eigen landbouwgronden!

Publicatiedatum

Auteur

Claudio Saelens

Deel dit artikel

De beschikbaarheid van landbouwgrond staat centraal in het landbouwdebat. De manier waarop openbare besturen omgaan met hun landbouwgrond wordt sterk in vraag gesteld. Beernem stelt al jaren hun gronden ter beschikking voor hun lokale landbouwers en kan tellen als voorbeeld voor Vlaanderen. Een nieuw toewijzigingsreglement voor de gronden versterkt dit nog extra

Beverhoutsveld

Het Beverhoutsveld is een uniek onbebouwd gebied van 550 hectare In Beernem en kenmerkt zich als drevenlandschap. Beernem is eigenaar van 400 hectare. Zonder dreven telt het gebied 330 hectare. Al jaren worden deze toegewezen aan plaatselijke landbouwers. Een 80-tal zijn er actief en hebben 1 tot 7 hectare ter beschikking.

Toewijzing

In de gemeenteraad van juni 2024 werd het toewijzigingsreglement bijgestuurd. Schepen van landbouw Claudio Saelens (CD&V):  “We stelden vast dat gronden bij toewijzing niet altijd in handen dreigen te komen van landbouwers. Daarom hebben we onze voorwaarden strenger gesteld, waarbij enkel actieve landbouwers volgens de definitie van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid in aanmerking komen voor toewijzing. Belangrijk is ook dat landbouwers zelf actief hun gronden moeten gebruiken. Zo wordt cultuurpacht beperkt tot 1 maal om de 4 jaar. Landbouwers die 65 zijn en geen opvolger hebben moeten hun gronden laten liggen.”

Draagvlak

De aanpassing van het reglement gebeurde in consensus met de kernraad landbouw van Beernem en kent er een groot draagvlak. Een ruime meerderheid van CD&V – Groen en Vooruit keurde het reglement goed. “Enkel N-VA Beernem stemde tegen, wat uiteindelijk niet verwonderlijk is”, volgens schepen Claudio Saelens, “Op Vlaams niveau is al duidelijk dat deze partij landbouw niet genegen is, op lokaal niveau is dit blijkbaar niet anders”.

Voorbeeld voor Vlaanderen

Binnen het gebied zijn ook andere actoren actief zoals: jagersvereniging, het regionaal landschap, de Oostkustpolder en een agrobeheergroep.  Op minderwaardigere gronden wordt er ook aan natuurontwikkeling gedaan in samenspraak met lokale landbouwers.  We werken ook samen rond koolstoflandbouw met lokale landbouwers . Verder willen we inzetten op buffering en extra infiltratie van hemelwater bij droogte door plaatsing van stuwen in het gebied. Dit is een model voor Vlaanderen hoe lokale besturen met hun eigendommen kunnen omgaan en landbouwers kunnen ondersteunen, rekening houdende met andere actoren.

Afdelingsnieuws

Beernem behoort bij de koplopers op het vlak van openbare ledverlichting.

Ledverlichting plaatsen levert niet enkel energie- en kostenbesparing op, het is ook positief voor de uitstoot van CO2.

Brug E40 afgesloten tussen maandag 8 en vrijdag 12 april 2024!

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de brug over de E40 een nieuwe laag asfalt. De werken worden uitgevoerd tussen maandag 8 april en vrijdag 12 april 2024 (uiteraard als het weer het toelaat).

aanpak van de parkeerproblemen in de Kardinaal Cardijnlaan en omgeving

De appartementsblok op de hoek van de Wingenesteenweg en de Kardinaal Cardijnlaan zorgt voor een grote parkeerdruk in de omgeving. Omwonenden vragen oplossingen en enkele handelszaken vragen kortparkeren.