Asfalteringswerken op meerdere plaatsen in Herne

Publicatiedatum

Auteur

Sonja Van Den Bossche

Deel dit artikel

In opdracht van de gemeente voert aannemer Van Robays NV herstellings- en onderhoudswerken uit aan meerdere gemeentewegen. Tussen 8 november en 28 november 2023 worden verschillende asfalteringswerken uitgevoerd in Herne, Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle. De betonvakherstellingen staan ingepland na het kerstverlof. Hierover meer info te gepasten tijde.

Begraafplaats Sint-Pieters-Kapelle 
Na de ontgravingen van eerder dit jaar worden het middenplein en de toegangsweg naar de begraafplaats volledig vernieuwd. Ter hoogte van het kruispunt met de Brikstraat worden ook twee nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Deze worden in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact aangelegd met het oog op het installeren van laadinfrastructuur voor auto’s.

Ponneken
In deze straat worden een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangelegd. De werken zullen vermoedelijk vier werkdagen in beslag nemen. Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor alle verkeer. Er wordt geen omleiding voorzien.

Processiestraat
Naast het aanleggen van een nieuwe toplaag en onderlaag asfalt worden ook de betonvakken ter hoogte van de Ekkelenbergstraat uitgebroken en vervangen door asfalt. De straat zal gedurende vijf werfdagen afgesloten zijn voor alle verkeer. Aangezien de straat vaak gebruikt wordt als verbindingsweg naar het dorpscentrum, wordt er een omleiding voorzien via de Ninoofsesteenweg.

Kamstraat
Zowel het kruispunt met de Asseveldstraat als de slechte asfaltstrook ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Niklaasstraat worden voorzien van een nieuwe top- en onderlaag asfalt. De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden (2 werkdagen), zodat de woningen toegankelijk blijven voor het plaatselijke verkeer.

Groenstraat
Zowel het kruispunt Groenstraat/Moerstraat als de Moerstraat richting Steenweg Asse worden opnieuw aangelegd. Voor plaatselijk verkeer zullen de woningen in de Moerstraat en Postborre te allen tijde toegankelijk zijn via de Grotestraat. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding naar het station van Edingen ingelegd via de Grotestraat, Heilige Geeststraat, Sint-Christoffelvest en Montgomerystraat. Er wordt verwacht dat de werken 7 werkdagen in beslag zullen nemen.

Lokale herstellingswerken
Plaatselijk zijn nog kleine herstellingswerken voorzien ter hoogte van de Hondsbergstraat 9, Ekkelenbergstraat 15-19, het kruispunt „De Vier Armen" en in de Zullikstraat. Daarnaast worden er drie betonvakken vervangen in de Waardestraat, zodat de fietssuggestiestroken kunnen doorgetrokken worden tot aan de school. De impact van deze werken op het verkeer is relatief klein; er wordt beurtelings verkeer ingelegd.

Brikstraat
Naast de asfalteringswerken zal aannemer Mobilmat voegvullingen uitvoeren in de Brikstraat. Door middel van een bitumineuze massa worden de voegen tussen de betonvakken dichtgemaakt, zodat er geen vocht en onkruid tussen de voegen komt. Deze werken verlengen de levensduur van de straat en verkleinen de onderhoudslast.

Alle omleidingen zullen gepubliceerd worden op www.herne.be onder „’Hinder in kaart" en „’Wegenwerken en verkeershinder".

Voor meer informatie kan u terecht bij
- Schepen van Openbare Werken: Lieven Snoeks, 0476 90 66 79, [email protected] 
- Dienst Openbare Werken: Xan De Maesschalk, 02 397 11 78, [email protected]

Nieuws

CD&V Herne in de pers: JUNI 2024

FIJNE VAKANTIE!

Nog een aantal fijne herinneringen aan juni 2024:

CD&V Herne in de pers: MEI 2024

Ook al laat de zon nog steeds op zich wachten, de natuur komt stilaan in bloei...

Enkele van de voorbije activiteiten van CD&V Herne:

CD&V Herne in de pers: APRIL 2024

Enkele recente feiten: