Aanpassing reglement busje LDC

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

Sinds 11 december 2023 organiseert de dienst Buurtgerichte Zorg van OCMW Laakdal vervoer van en naar het Lokaal Dienstencentrum De Vriendschap. De regels die hiervoor opgesteld werden, worden bijgesteld na een evaluatie. Deze aanpassing werd goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn.

Sinds december kunnen bezoekers van het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Vriendschap een busje reserveren dat hen van en naar activiteiten van het LDC brengt. De gemeente organiseert dit vervoer om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de activiteiten van het LDC. In het oorspronkelijke reglement reed de bus pas uit als er minstens vijf inschrijvingen waren. Na evaluatie blijkt dat dit aantal zelden gehaald werd. In het nieuwe reglement dienen er minstens drie inschrijvingen te zijn.

Gerda Broeckx, schepen van Senioren, onderstreept het belang van het busje: “Tijdens een grootschalige bevraging bij Laakdalse senioren kwam naar voren dat mobiliteit vaak een probleem is. We ijveren ervoor dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Het doet ons plezier dat veel mensen hun weg naar het LDC vinden. We hopen met dit busje nog meer mensen te mogen ontvangen, maar we merken dat het busje nog aan bekendheid moet winnen, vandaar de aanpassing aan het reglement.”

Het busje kan gereserveerd worden door inwoners van Laakdal. Reserveren doe je twee dagen op voorhand via de dienst Buurtgerichte Zorg. De bus rijdt uit als er minstens drie inschrijvingen zijn. Een enkele rit kost €1,5. Voor een rit heen en terug naar het LDC betaal je dus €3. Alle informatie over het busje en het LDC kan je vinden op de website van Laakdal of via het nummer 013/670110. Ook mensen die als vrijwilliger met het busje willen rijden, kunnen zich tot deze kanalen wenden.

Nieuws uit Laakdal

land- en tuinbouwers op bezoek bij gemeentebestuur

Donderdag 18 april gingen de Laakdalse land- en tuinbouwers in gesprek met het gemeentebestuur. De vraag tot overleg kwam er naar aanleiding van de boerenprotesten in februari maar is ook het gevolg van een groeiende ontevredenheid en ongerustheid over een aantal pijnpunten.

De landbouwers legden 2 belangrijke zaken op tafel. Er wordt gevraagd om de landbouw als strategische partner te beschouwen in de rol als voedselvoorziener maar ook in het beheer van de open ruimte. Het tweede punt dat aangekaart wordt is het waterlopenbeheer in de gemeente.

Gemeente koopt de Valk

De gemeente Laakdal koopt het gebouw ‘de Valk’ in Eindhout om er een groene zone te creëren.

Restauratie pastorij Veerle gaat binnenkort van start

De restauratiewerken aan de pastorij van Veerle gaan binnenkort van start. Er komt een brasserie die uitgebaat zal worden via erfpacht.