"Wij samen sterk"

Publicatiedatum

Auteur

Willy Schevernels

Deel dit artikel

Marc Van de Vijver aangeduid als lijsttrekker van ‘Wij, Samen Sterk’

Burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver is aangeduid als lijsttrekker van ‘Wij, Samen Sterk’ voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Hij is daarmee officieel kandidaat-burgemeester voor de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. “Ik wil mijn ervaring in de strijd gooien om de fusie in goede banen te leiden”, zo zegt Van de Vijver.

Op dinsdag 19 december werd burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver met unanimiteit aangeduid als lijsttrekker van ‘Wij, Samen Sterk’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. ‘Wij, Samen Sterk’ is de verruimingslijst waarmee cd&v, Open Vld en onafhankelijken naar de kiezer trekken in de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Van de Vijver is burgemeester van Beveren sinds 2005 en was daarvoor ook al schepen in de gemeente. Tussen 2009 en 2014 zetelde hij in het Vlaams Parlement. Onder zijn leiding groeide Beveren verder uit tot de aantrekkelijke gemeente die ze vandaag is. Daarbij waren nabijheid en daadkracht steeds zijn sleutelwoorden. De afgelopen jaren werd er in Beveren opnieuw geïnvesteerd in de culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur, werden in de verschillende deelgemeenten straten gerenoveerd of heraangelegd en werd een stevig sociaal beleid op poten gezet om mensen die het moeilijker hebben de noodzakelijke steun te bieden. Dat alles zonder de financiën uit het oog te verliezen. De schuldenlast werd tijdens de afgelopen legislatuur opnieuw afgebouwd.

Marc Van de Vijver: “Ik ben de leden dankbaar dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven om lijsttrekker te worden van ‘Wij, Samen Sterk’. Met mijn ervaring en daadkracht hoop ik het verschil te kunnen maken. De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar worden namelijk om verschillende redenen bijzonder. In de eerste plaats omwille van de fusie. Ik kijk ernaar uit om ook de mensen in Kruibeke en Zwijndrecht de komende maanden nog beter te leren kennen. Ik zal erover waken dat ook in onze nieuwe gemeente elke deelgemeente haar eigenheid zal bewaren. Dat willen we in de eerste plaats doen door in te zetten op een dienstverleningsaanbod in elke deelgemeente, zoals we dat in Beveren vandaag ook al doen. Bovendien werken de drie gemeenten vandaag al op heel veel vlakken samen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het Zorgpunt Waasland, Woonpunt Waas en de scholengemeenschap Beveren-Kruibeke. Verder zal de integratie van de drie administraties een bijzondere uitdaging vormen. Na 18 jaar burgemeesterschap waarin ik onder meer een politiefusie, een fusie van de woonmaatschappijen en de inkanteling van het OCMW in de gemeente mee heb begeleid, denk ik over de juiste papieren te beschikken om ook dit fusieproces in goede banen te leiden. Ik ben dan ook zeer duidelijk kandidaat-burgemeester voor onze nieuwe gemeente.”

Pieter-Jan Certyn, voorzitter van cd&v Beveren: “Ik ben enorm blij dat Marc ons boegbeeld wil zijn volgend jaar. Hij is de perfecte aanvoerder voor het nieuwe team van ‘Wij, Samen Sterk’. Onze ambitie is om de belangrijkste politieke factor in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht te worden. De afgelopen jaren heeft Marc al laten zien dat hij een jonge ploeg kan laten schitteren. Hij is bekend in alle drie de gemeenten van onze nieuwe fusiegemeente en is met zijn ruime politieke en bestuurlijke ervaring de sterkste kandidaat om de eerste burgemeester van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht te worden”.

Ook in Kruibeke en Zwijndrecht is er vertrouwen in de figuur van Marc Van de Vijver. “Na alle politieke hetzes van de afgelopen jaren, hebben de Kruibekenaren nood aan politieke stabiliteit. Marc Van de Vijver kan dat belichamen”, aldus Thomas Laureys, voorzitter van cd&v Kruibeke. “Met deze lijsttrekker kiezen we voor een sterke figuur die zich zal inspannen om  de verworvenheden en de sociale voordelen van elke  deelgemeenten maximaal te implementeren”, vult Willy Schevernels, voorzitter van cd&v Zwijndrecht, nog aan.

Over de overige plaatsen op de lijst van ‘Wij, Samen Sterk’ is nog niets beslist. “We zijn daar volop mee bezig en nemen de komende weken de tijd om die oefening tot een goed einde te brengen. Van zodra daar nieuws over is, maken we het bekend.”, aldus Myriam Hofkens, voorzitter van Open Vld Beveren. “We kunnen u wel al meegeven dat het zal gaan om een verruimingslijst die veel  aanstormend talent en ook een aantal onafhankelijken zal tellen., besluit Wando Vandervelden, voorzitter van Open Vld Zwijndrecht.

 

Nieuws

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project voor Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Toekomstvisie fusievorming

2023 is afgesloten en het nieuwe jaar 2024 vraagt intussen onze volle aandacht.

Fusievorming; Onze Visie

Fusievorming: Onze Visie, Onze Standpunten!