160 Nieuwe bomen aangeplant in de berm van Fazantendreef

Publicatiedatum

Auteur

Pieter Cools

Deel dit artikel

160 Nieuwe bomen voor Fazantendreef


De Fazantendreef in Gooreind is een 160-tal jonge bomen rijker. Donderdagochtend vond in de straat een boomplantactie plaats met de hulp van leerlingen uit de Gooreinde lagere scholen Klim Op en Mater Dei. Zij werden bedankt voor hun inzet met een drankje en een boomplantcertificaat. Weet schepen van Leefmilieu Pieter Cools (CD&V).

Er werd een variatie van esdoorn, paardenkastanje, moeraseik, Perzisch ijzerhout en Japanse kerselaar geplant langs beide kanten van de straat, om zo een dreefeffect te creëren in de straat. 

In de voorbije weken waren al de bestaande bomen gerooid, 42 populieren. Die waren oud en versleten. Enkele waren al eens omgewaaid en af en toe brak er een grote tak af. Dat vormde een risico voor de veiligheid in de straat. Een aannemer kapte de bomen en freesde de stronken uit, zodat er plaats vrijkwam voor de mooie, jonge exemplaren die nu zijn geplant met hulp van de Gooreinde schoolkinderen. 
Met hulp van de Gooreindse scholen
Leerlingen uit het vierde leerjaar van Klim Op en het derde van Mater Dei kwamen helpen bij de plantactie en kregen nadien een boomplantcertificaat. 

De 42 verdwenen bomen werden vervangen door 160 nieuwe straatbomen. Dat betekent dus meer dan honderd extra bomen voor de Fazantendreef, waarmee het groene karakter voor jaren gegarandeerd is.

De extra bomen dragen bovendien bij aan onze gemeentelijke klimaatdoelstelling om tegen 2030 voor elke inwoner één extra boom aan te planten op Wuustwezels grondgebied. 


Ook heraanplant in Berkendreef
De berken in de Berkendreef in Braken zitten in hun volwassen stadium en beginnen af te takelen. Bij stormweer of hevige rukwinden moeten de brandweer of onze diensten soms ingrijpen. Door het groeiende risico voor de veiligheid in de straat, heeft het lokaal bestuur besloten de berken in verschillende fases te vervangen.

De 32 berken in het eerste gedeelte van de Berkendreef, van de Bredabaan tot aan de Noordwateringsweg, werden ondertussen al gerooid. In het najaar van 2023 komen daar een 70-tal andere bomen, esdoorn en sierkers.

De nieuwe bomen zullen langs de onpare kant van de straat worden aangeplant. Er zal dus weinig hinder zijn voor de bewoners. Er is beslist om in dit deel van de straat bij de bewoning geen berken meer te planten omwille van latere overlast en het veiligheidsaspect.

In het andere deel van de straat, voorbij de Noordwateringsweg, zal de Berkendreef zijn naam weer waarmaken, want daar worden in verschillende fases nieuwe berken geplant. Voor meer informatie over de heraanplant van de Berkendreef kan je terecht bij de groendienst.

Nieuws

Nieuwe Lourdesgrot in Gooreind

Nieuw ontwerp voor site Lourdesgrot in Gooreind

"Jef Van Campenhout van Studio Van Campenhout heeft de kunstwedstrijd voor het nieuwe ontwerp van de Lourdesgrot in Gooreind gewonnen. Zijn ontwerp Circulus Sanctus werd gekozen uit 48 inzendingen uit België en Nederland, door een jury bestaande uit afgevaardigden van de cultuurraad, erfgoedraad en de parochie."

"Met een geldprijs van 20.000 euro zal Studio Van Campenhout instaan voor de vervaardiging, levering en plaatsing van zijn ontwerp. Ook Eric Verhelst en Christiaan Billiet konden de jury bekoren met hun voorstel. Zij werden respectievelijk tweede en derde en ontvangen elk 300 euro voor hun ontwerp." Vertelt schepen van Cultuur Katrin Kempenaers (CD&V).

Lokale landbouwster mee op de Vlaamse lijst.

Een gedreven melkveehoudsters, Sabina Vandeweyer, die ijvert voor de bestaanszekerheid van alle land- en tuinbouwers. Sabina Komt op voor het Vlaams parlement.

Nationale parken, landschapsparken, sigmaplannen, natuurinrichtingsprojecten, natuurbeheersplannen, natuurherstel, mestdecreet, stikstof, gewasbescherming, waterbeheer, voorkooprechten door andere instanties … zorgen er voor dat land- en tuinbouwers hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen.
Wij staan met onze beide voeten in de praktijk en worden zoals jullie er dagelijks mee geconfronteerd.
Het moet stoppen dit werkt voor geen enkele land- en tuinbouwer. Er moet zekerheid zijn voor alle boeren en zeker onze jonge land- en tuinbouwers.

Wuustwezelse kandidaten kleuren bovenlokale verkiezingen

Als enige gemeente in onze regio beschikt Wuustwezel over drie kandidaten voor de komende Vlaamse en nationale verkiezingen. Alle drie komen ze op voor CD&V.