Roel Van Elsacker

Schepen

Vóór hij schepen werd, was Roel fractieleider in de gemeenteraad. Daar schuwde hij het niet om af en toe kritisch uit de hoek te komen. In de politieraad pleitte hij voor een zuinig financieel beleid, en een doorgedreven BIN-werking in strijd tegen woninginbraken. Als het over veiligheid gaat, denkt Roel ook aan dimbare ledverlichting.

Als fervent fietser weet Roel dat de infrastructuur voor fietsers en voetgangers in Zoersel beter kan. Daar wil hij voor ijveren. "Dat zal ook onze Zoerselaars meer zin doen krijgen om te wandelen en te fietsen in onze mooie gemeente," aldus Roel. Hij wil absoluut het Zoersels groen behouden en de aandacht voor milieu- en duurzaamheidskwesties verhogen.

Roel is zelf lid van heel wat verenigingen: KLJ Zoersel (oud-bestuurslid en oud-leider), Landelijke Gilden, Toneelkring Tilia, Samana en buurtcomité Amuzand. Ook supportert hij voor zijn kinderen die spelen bij volleybal- en voetbalclub van Zoersel. "Alle initiatieven en vrijwilligers die bijdragen aan de verbondenheid en sociale cohesie in Zoersel, verdienen ondersteuning," vindt Roel.

De gemeentelijke dienstverlening moet op maat van de Zoerselaar. "Digitaal als het kan, dichtbij als het moet," zo zegt Roel het. Hij denkt hardop na over extra dienstverleningspunten in de plaatselijke bibliotheken of in het dienstencentrum.

Tenslotte hecht deze enthousiasteling veel belang aan inspraak van de burger. "Dat moet verder gaan dan louter informeren," aldus Roel. Hij pleit voor de herinvoering van het wijkoverleg en het toekennen van een buurtbudget voor het uitwerken van ideeën van de mensen zelf.