Katrien Schryvers

Schepen, Vlaams parlementslid

De politieke microbe heeft Katrien al op jonge leeftijd gebeten. Nauwelijks 24 was ze, toen ze in Zoersel schepen werd. Haar bevoegdheden waren Jeugd en Financiën. “De beste leerschool die er is,” zo beschrijft ze zelf deze eerste politieke onderdompeling. Tussen 1995 en 2012 was zij er met veel plezier burgemeester. In die periode heeft Katrien Zoersel op de kaart gezet als een zorgzame gemeente. Tussen 2013 en 2018 deed ze dat als OCMW-voorzitter en schepen van cultuur. In 2019 werd zij gemeenteraadslid en op 30 september 2021 legde ze opnieuw de eed af als schepen van welzijn en sociale zaken.

Van opleiding is zij juriste, wat haar ten goede komt in haar politieke werk. Na tien jaar provincieraad zette ze in januari 2005 de stap naar de Kamer in Brussel. Daar maakte ze achtereenvolgens deel uit van de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie, alsook van de subcommissie Familierecht, waar ze heel wat wetgevende werk verrichtte. Denk maar aan de modernisering van de wetgeving over het huwelijk of aan haar vernieuwende initiatieven omtrent alimentatieregelingen voor kinderen.

Bij de verkiezingen van 2009 en 2014 werd ze verkozen in het Vlaams Parlement. Daar heeft ze als lid en als voorzitter van de commissie Welzijn mee haar schouders gezet onder de uitbouw van een zorgzaam Vlaanderen. Door haar onafgebroken inzet en haar uitgebreide dossierkennis werd ze door verschillende kranten genoemd als een van de beste parlementairen. Zo deed ze belangrijk decreetgevend werk op het vlak van pleegzorg, jeugdzorg, kinderrechten, successierechten en begraafplaatsen.

Tijd voor een gezin? Ja, die is er nog. Samen met haar echtgenoot draagt Katrien zorg voor hun drie kinderen. Haar vrije tijd brengt ze graag door met hen. Ook genieten van cultuur (in de brede zin van het woord) zoals een bezoek brengen aan een museum, lekker eten en drinken, uitstappen maken met vrienden… kunnen Katrien de politiek eventjes doen loslaten. Hoewel, ook dan hoort zij graag veel van de mensen. Opmerkingen, ideeën en vragen die zij kan meenemen in haar werk, want de gedrevenheid om dingen te verbeteren, dat blijft de basis voor politiek engagement!

 

Thema's:

 • Begraafplaatsen & crematoria
 • Gelijke kansen
 • Gezinsbeleid
 • Gezondheid & welzijn
 • Personen met een handicap
 • Informatie & Communicatie
 • Kinderopvang
 • OCMW-welzijn
 • Sociale huisvesting
 • Volksgezondheid
 • Wonen
 • Zorg