Jan Van Melkebeek

Gemeenteraadslid

Van Melkebeek is orthopedisch chirurg en goed ingeburgerd in Sint-Antonius. Zijn dochter, Karlien, werd 6 jaar geleden in Zoersel bij CD&V verkozen, maar is intussen verhuisd naar Deurne.

"Ik heb altijd al goesting gehad om in de gemeentepolitiek te stappen en ik ben blij dat ik dat vanaf 2019 heb kunnen waarmaken. De CD&V-ploeg vormt een enthousiaste groep, een prachtige mix van ervaren mensen die hun waarde in de politiek in Zoersel al bewezen hebben en jonge mensen die staan te trappelen om hun steentje bij te dragen voor een hartelijk Zoersel," aldus Jan.

Net als jullie, houdt Jan van Zoersel, een warme, aangename en bruisende gemeente, hartelijkheid troef, ... "Dat alles wordt
verwoord in het programma van CD&V waar ik volledig achter sta."

Persoonlijk wil hij een aanspreekpunt zijn voor alle Zoerselaars wanneer het gaat over lichamelijke en geestelijke gezondheid, sportverenigingen, veiligheid op straat en voorkomen dat de digitalisering de ouderen van onze gemeente zou dreigen te isoleren.