Hilde Van Craenenbroeck

Hilde Van Craenenbroeck - Schepen van Informatica en Sociale Zaken, Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

Ex-Voorzitter CD&V Zaventem. Zaakvoerder. Moeder van 4 kinderen. Geboren uit “Noskems” en “Woiles” bloed. Zaakvoerster. Actief in het gemeenschapsleven als bestuurslid Femma Zaventem Sint-Jozef. Erg begaan met het onderwijs en de jeugd. Lid ouderraad en schoolraad ZAVO en steun aan jeugdverenigingen. Creatief bezig met sport en muziek. Aandachtspunten in gemeentebeleid gaan naar toegankelijkheid van openbare plaatsen en gebouwen voor andersvaliden en betaalbare huisvesting.

“Geloven in een fijne sociale samenleving in onze gemeente, waar iedereen z’n weg kan vinden naar werk, bijstand en vrijetijdsbestedingen”.