Sus Vissers

Gemeenteraadslid & voormalig schepen

Lid van: Hubertusvereniging Vlaanderen, Koninklijke Harmonie Heidegalm, Landelijke Gilde Loenhout, Voormalig uitbater van restaurant ’ t Schalienhuis

Als uittredend schepen heb ik binnen mijn bevoegdheden van zeer dichtbij de lokale noden kunnen ervaren. Op vlak van lokale economie en tewerkstelling is er een heel parcours afgelegd. Het is belangrijk dat wij de ingeslagen weg verder vorm blijven geven en dat onze ondernemers een stem blijven hebben bij het reilen en zeilen in de gemeente.

Op vlak van milieu, duurzaamheid en energie is het klimaat een blijvend aandachtspunt. Ons streven naar 20% minder CO2 tegen 2020 verdient de volle aandacht van ieder van ons. Ook moeten we blijven waken over kwaliteitsvol en toegankelijk openbaar groen, meer biodiversiteit in Wuustwezel en extra aandacht voor bedreigde soorten. Belangrijke stappen zijn gezet. Verdere stappen zullen moeten volgen. Daar gaan we voor!