Evert De Rycker

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Mijn leven lang heb ik, "bereidwillige python" (scouts totem), mij al geëngageerd als vrijwilliger (jeugdbeweging, kansarme kinderen, National Burn Camps-heden vzw Pinocchio, bestuur BBC Wuustwezel en fietspoolbegeleider). Heden doe ik dit o.a. als penningmeester in onze BIN, buurtschap en als bestuurslid in "OC Vriendenkring GBS 't Blokje". Ik doe dit omdat ik mij graag midden de mensen begeef, om verbinding en zo versterking te creeëren want ik geloof enorm sterk in de kracht van mensen, ongeacht zware tegenslagen in het leven, waar ik ook over kan meespreken, maar die mij deze drijfkracht hebben gegeven om ook al menige jaren op politiek niveau, zowel bovenlokaal (CEDER en de 'politieke academie' ) als lokaal (o.a. bezieler van 'Pop-up Europa' in Wuustwezel en als partij-ondervoorzitter) mij in te zetten voor onze gemeente.

Ik wil met veel goesting voluit voor Wuustwezel gaan, de weg vooruit nemen en mij nog meer midden de mensen begeven, om nog meer verbinding en versterking te verzorgen en zo kansen te creëren voor mensen. Ik wil samen aan een Wuustwezel bouwen waar angstgevoel geen kans krijgt om binnen te sluipen maar waar het veilig en gezond wonen, leven en werken is voor iedereen en waardig ouder worden op ons wacht. Ik geloof dat dat kan! Ik stel me hiervoor kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Als u mij als burger hiervoor een mandaat geeft ga ik mij de komende zes jaar hiervoor voluit inzetten.

Ik hoop daarvoor op uw steun te mogen rekenen vanop de 13de plaats.