Werken op schema in klimaatrobuuster park Baron Casier

Publicatiedatum

Auteur

Margot Desmet

Deel dit artikel

In november vorig jaar ging de laatste fase van de renovatiewerken en herwaardering van park Baron Casier van start. Naast het ruimen van het slib worden onder meer de vijvers en grachten verstevigd en de brugjes gerestaureerd. Vanuit het Hemelwaterplan Waregem kwam ook de kans om het overtollige hemelwater van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart op te vangen. Nu kan die aanzienlijke hoeveelheid hemelwater in het park infiltreren. Zo wapent de stad zich tegen lange periodes van droogte.

Terugblik
Tien jaar geleden werd gestart met de eerste fase van de heraanleg van het park. In de jaren erna werd een avontuurlijk speelplein aangelegd en werden de omgeving aan Keukeldam, de inkom van de Markt en de volledige omgeving van het kasteel en landschapspark tot aan de vijver opgewaardeerd. Na de restauratie van het koetshuis werd de omgeving ook aangepakt als buitententoonstellingsruimte. 
 
Vervolgens werd door de stad een noodzakelijk erfgoedbeheersplan opgesteld, waardoor er recent nog Vlaamse erfgoedpremies van ruim 300 000 euro verkregen werden voor de opknapbeurt van de vijvers en het herstel van de brugjes. De erfgoedpremies werden toegekend omdat de werken geen afbreuk doen aan de bescherming van het onroerend goed. Bovendien zorgen ze voor de instandhouding van de historische waarde van het park en in het bijzonder de vijver met de eilanden.
 
In het najaar van 2022 werd gestart met het ruimen van het slib en het herstellen van de kapotte oevers van de vijvers en grachten. Door de ophoping van bladval in de grachten is er weinig watercirculatie en dat werkt slibvorming in de hand. Deze werken worden gecombineerd met het plaatsen van nieuwe brughoofden en zouden eind februari afgewerkt moeten zijn. 
 
Klimaatrobuuste oplossing
In het park Baron Casier zorgen de vijver en de verschillende grachten voor een aangename sfeer. Bovendien heeft het water in warme periodes een verkoelend effect. In lange periodes met hoge temperaturen en zonder neerslag daalt echter het waterniveau in de vijver en grachten. De waterbeleving gaat er dan flink op achteruit.
 
Vanuit het Hemelwaterplan Waregem, dat opgemaakt werd door Aquafin, volgt nu een duurzame en klimaatrobuuste oplossing. De Sint-Paulusschool campus Hemelvaart, die aan de zuidkant van het park ligt, ging mee in het verhaal om het overtollige hemelwater af te leiden naar de vijvers van het park. 
 
In de kerstvakantie werden de werken op het schooldomein uitgevoerd. Nu stroomt het kostbare regenwater in de parkvijver. Daardoor infiltreert er meer water in het park en wordt het grondwaterpeil aangevuld. Het vochtgehalte van de bodem in het park neemt toe, wat een positieve invloed zal hebben op de fauna en de flora in het park. Tot slot zal het verkoelend effect langer aanhouden.
 
Finale fase: bruggen terugplaatsen
De brugmuren worden in februari gemetseld. Dan wordt het water weer op peil gebracht en zal er op het eiland een nieuwe aanplant van bomen, struiken en kruidachtige vegetatie gebeuren. Er wordt gemikt op eind april om de gerestaureerde bruggen terug te plaatsen. Daarna kan iedereen weer volop genieten van het gerenoveerde park Baron Casier.

Meer info? [email protected] 

Nieuws

Alle Groene Plekjes in Waregem op één kaart

Zes jaar na de eerste editie van de stadskaart Groene Plekjes is er nu een geactualiseerde versie. Deze week belandt de kaart in alle Waregemse brievenbussen. Meteen een ideale houvast om er deze zomer op uit te trekken in eigen stad.

Mural en groengevel aan stationsgebouw zorgen voor oase van kleur

Op zaterdag 6 juli werden de mural en groengevel aan het stationsgebouw van Waregem officieel ingehuldigd. Voortaan zullen zowel treinreizigers als passanten het station herkennen als een oase van kleur in plaats van een grijze plek. Met een totaalsom van 37 000 euro investeerde de stad stevig in de verfraaiing van de stationsomgeving.

Vernieuwde visvijvers helemaal klaar

In Desselgem zijn de vernieuwde Visvijvers officieel geopend. De Visvijvers vormden altijd al een uniek stukje natuur maar werden door ingrijpende werken nieuw leven ingeblazen. Dankzij nieuwe paden, boomgaarden, een mountainbikeroute en horecazaak Tegare vormen de Visvijvers nu een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud. De totale vernieuwing kostte ruim 800 000 euro.