Waregem haalt label Kindvriendelijke Stad binnen

Publicatiedatum

Auteur

Margot Desmet

Deel dit artikel

Waregem mag zich de komende zes jaar Kindvriendelijke Stad noemen. Het felbegeerde label wordt uitgereikt door Bataljong, dat een stuurgroep van veertien organisaties leidt. De stad Waregem ontving het label op maandag 24 juni uit handen van Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

Steden en gemeenten kunnen zich om de twee jaar kandidaat stellen om het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten binnen te halen, maar Waregem startte het traject al op in het najaar van 2021.

Om het label te kunnen behalen, is het de bedoeling om een ambitieus plan te ontwikkelen met acties over verschillende beleidsdomeinen heen. Daarbij staat participatie van kinderen en jongeren centraal.

Na een traject van heel wat maanden werd het Waregemse dossier begin 2024 ingediend en vervolgens beoordeeld door een jury van experten in lokaal beleid, kinderrechten en de leefwereld van kinderen en jongeren. Het dossier omvatte een visienota en een actieplan.

Wat is kindvriendelijkheid?

In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze geven actief vorm aan de samenleving, over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen (dus ook volwassenen) verhoogt.

Het Waregemse stadsbestuur doorliep het traject in verschillende fases.

 1. Verspreiden van vragenlijsten, waarop bijna 1700 mensen reageerden. Na het verzamelen van data en een reeks focusgesprekken met geïnteresseerde burgers, stedelijk personeel, kinderen en jongeren werden vier prioritaire thema’s gekozen:
  1. Mentaal welbevinden van jongeren
  2. Verkeersveiligheid op de school- en vrijetijdsroutes
  3. Publieke ruimte voor alle groepen
  4. Dialoog en communicatie met kinderen en jongeren
 2. Diepgravende interviews en gesprekken over de vier thema’s met meer dan duizend kinderen en jongeren.
 3. Uitwerking van een strategie met verschillende acties per thema, met input van de voorgaande fases en de betrokken stadsdiensten.

Waregem is een van de veertien laureaten die een nieuw dossier indienden. Daarnaast konden acht lokale besturen het label dat ze in 2018 een eerste keer behaalden verlengen.

Concrete acties

Kindvriendelijke Stad is niet zomaar een label, het is een engagement om voort te werken. Concreet zal Waregem verschillende acties ondernemen. Enkele voorbeelden:

 • Inzetten op kleur in de publieke ruimte door middel van streetart en cocreatie.
 • Verder blijven werken aan veilige schoolomgevingen, zodat kinderen zich zo maximaal mogelijk autonoom kunnen verplaatsen.
 • Inzetten op speelterreinen waar kinderen zonder en kinderen met een handicap samen kunnen spelen.
 • De participatie binnen schoolcontext versterken door bijvoorbeeld op een leerlingenraad aan te sluiten of kruisbestuiving van leerlingenraad, jeugdraad of andere vormen van participatie aan te moedigen.

“Het label en het traject ernaartoe waren mooie kansen om ons bestaand stedelijk beleid af te toetsen bij kinderen en jongeren, om echt in de breedte te kunnen gaan werken”, aldus een tevreden schepen van Jeugd Jo Neirynck. “Er waren regelmatig momenten om even te stoppen en te checken: ‘Zijn we juist bezig? Waar zien jonge inwoners nog blinde vlekken?’ Het is bovendien ook een breed gedragen erkenning. De input van de administratie, de gemeenteraad, volwassen inwoners en jonge inwoners zit omvat in het dossier dat we indienden bij de jury.”

Veertien organisaties vormen de stuurgroep van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten: het agentschap Opgroeien, AP Hogeschool, Bamm, Bataljong, Demos, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Gezinsbond, HoGent, Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Kind en Samenleving, het Kinderrechtencommissariaat, UNICEF België, UGent en VVSG. Bataljong zit deze stuurgroep voor. Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaat Bataljong vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. Ze verbindt en inspireert daarvoor jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van Jeugd. 

Nieuws

Alle Groene Plekjes in Waregem op één kaart

Zes jaar na de eerste editie van de stadskaart Groene Plekjes is er nu een geactualiseerde versie. Deze week belandt de kaart in alle Waregemse brievenbussen. Meteen een ideale houvast om er deze zomer op uit te trekken in eigen stad.

Mural en groengevel aan stationsgebouw zorgen voor oase van kleur

Op zaterdag 6 juli werden de mural en groengevel aan het stationsgebouw van Waregem officieel ingehuldigd. Voortaan zullen zowel treinreizigers als passanten het station herkennen als een oase van kleur in plaats van een grijze plek. Met een totaalsom van 37 000 euro investeerde de stad stevig in de verfraaiing van de stationsomgeving.

Vernieuwde visvijvers helemaal klaar

In Desselgem zijn de vernieuwde Visvijvers officieel geopend. De Visvijvers vormden altijd al een uniek stukje natuur maar werden door ingrijpende werken nieuw leven ingeblazen. Dankzij nieuwe paden, boomgaarden, een mountainbikeroute en horecazaak Tegare vormen de Visvijvers nu een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud. De totale vernieuwing kostte ruim 800 000 euro.