Walter Teugels

Inzet in de samenleving.

Voorzitter van de Gemeenteraad.

Wonende in Brussegem (Bosbeek), behorend tot parochie Mollem, doch geboren en getogen in Merchtem, leef ik al 52 jaar in een driehoeksverhou­ding. Op het eerste kleuterklasje na, heb ik mijn actieve levensjaren echter in Merchtem doorgebracht. Het verenigingsleven aldaar vormt de rode draad, muziek in het bijzonder. Verantwoordelijkheid in tal van ver­enigingen hebben mij gevormd tot waar ik nu sta.

Inzet in de samenleving

Stel je voor dat Merchtem geen vereningen meer zou hebben; het zou doods en somber zijn. Het is onze plicht om vanuit het gemeentebestuur verenigingen van allerlei pluimage te onder­steunen: de gemeente faciliteert, de leden van de verenigingen zorgen met hun creativiteit en inspiratie voor de eigenheid van de vereniging.

Politiek zit vaak in kleine dingen

Vanuit de oppositie heb ik onder andere gezorgd voor een extra bus­halte aan het kerkhof, een troef voor tal van buurtbewoners en bezoekers van het sportcentrum Dooren en het kerkhof. Goede ideeën hoeven niet groots te zijn.

Als lijstduwer wens ik onze jonge en dynamische CD&Vplus ploeg 100% bij te staan.