Volksraadpleging over betaalbaar wonen in Gent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op zondag 8 oktober is er een volksraadpleging over betaalbaar wonen en gemeentelijk publiek vastgoed in Gent.

Op de gemeenteraad gaf iedere fractie haar mening over de twee vragen van de aankomende volksraadpleging. cd&v roept niet op om te gaan stemmen, maar heeft wel een duidelijk standpunt.

Fractievoorzitter Stijn De Roo bracht namens de cd&v-fractie volgende tussenkomst:

"Vooreerst wil ik namens de cd&v-fractie een woord van appreciatie uitspreken voor de initiatiefnemers. Zij hebben veel tijd en energie besteed aan dit initiatief en het verzamelen van voldoende handtekeningen.

Het signaal is duidelijk, maar - jammer genoeg - niet nieuw. Veel Gentenaars liggen wakker van de betaalbaarheid van de huisvesting in Gent. Onze stad is zéér aantrekkelijk omwille van tal van redenen, maar duur omdat er een markt van vraag en aanbod speelt.

Dat de huisvesting in Gent duur is, is geen nieuw feit. In 2012 voerde mijn partij campagne voor betaalbaar wonen met de slogan ‘huis te duur’. En het is een thema waar deze meerderheid zeer sterk op inzet en budgetten voor heeft voorzien.

De volksraadpleging zet het thema in de verf op de politieke en de maatschappelijke agenda, zet mensen aan tot nadenken en kan mensen samenbrengen rond dit thema. Dat is de sterkte van het instrument ‘volksraadpleging’.

Tegelijk zijn ook de zwaktes duidelijk. Zeker in het geval van een thema als ‘betaalbaar wonen’ blijkt het onmogelijk om die kwestie te herleiden of zelfs te reduceren tot eenvoudige ja/neen-vragen.

Collega's,

Ik zal hier vandaag geen stemadvies geven aan de Gentenaars, noch namens mijn fractie, noch namens mijn partij. Iedereen dient voor zichzelf uit te maken of hij/zij gaat stemmen en welke keuze hij/zij dan maakt.

Maar uiteraard heeft mijn fractie wel een standpunt.

Op de eerste vraag, “Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?” klinkt ons antwoord ‘neen’.

Op de tweede vraag, “Moet de Stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40% sociaal wonen te realiseren?”, is dat ‘ja’.

De mogelijkheid om nuance te brengen bij de ja-nee-vraagstelling die bij een volksraadpleging hoort, ontbreekt volledig. Daarom geef ik u graag wat meer duiding bij die antwoorden.

1/ Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. NEE

Uiteraard moeten we als lokale overheid zeer omzichtig omgaan met het verkopen van vastgoed aan private partijen. Dan doen we op vandaag ook.

Maar in bepaalde gevallen kan het in onze ogen wel degelijk verdedigbaar en zelfs aangewezen zijn om te verkopen. Denk maar aan verkopen in het kader van woonontwikkelingen of tuinuitbreidingen.

Die inkomsten kunnen we trouwens ook inzetten voor de realisatie van beleidsambities, ook op het vlak van wonen.

De stelling dat er helemaal niet geprivatiseerd mag worden, is voor ons dan ook een brug te ver.

Vandaar de ‘neen’ op de eerste vraag.

2/ Moet de stad een bank van publieke gronden oprichten om 40% sociaal wonen te realiseren? JA

Voor de realisatie van sociaal en betaalbaar wonen is het nodig dat alle partners binnen én buiten de Groep Gent de krachten bundelen. Ook dat gebeurt op vandaag.

Maar we delen de mening dat we daar nog verder in kunnen en moeten gaan. Een bank van publieke gronden is daartoe een interessante piste.

De meest aangewezen invulling daarvan, moet uiteraard verder worden onderzocht. Maar we kunnen ons scharen achter het principe.

Vandaar de ‘ja’ op de tweede vraag.

Ik wil afsluiten met nogmaals onze appreciatie uit te spreken voor de initiatiefnemers, en ook voor de medewerkers van de Stad die intussen al maanden bezig zijn met alle voorbereidingen.

Vanuit onze fractie kijken we alvast uit naar de resultaten van de volksraadpleging op 8 oktober."

Je kan de tussenkomst (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.