Vilvoordse leerlingen stellen klimaatideeën voor aan schepenen

Publicatiedatum

Auteur

Jan Piqueur

Deel dit artikel

Op donderdag 2 juni stelden de leerlingen van zeven Vilvoordse scholen, die deelnemen aan het klimaattraject van de Klimaatket, hun klimaatacties voor aan schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo de Ro en schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis. De leerlingen kregen de kans om op het podium van cc Het Bolwerk hun ideeën voor een klimaatneutrale stad en school toe te lichten. De deelnemende scholen kregen bovendien het label Klimaatket-school 2021-2022 uitgereikt.

Klimaattraject: Klimaat op kindermaat


Op initiatief van het stadsbestuur gaf GoodPlanet Belgium dit schooljaar aan alle Vilvoordse klassen uit de derde graad lager onderwijs de kans om gratis deel te nemen aan een heus klimaattraject! Klassen konden zich inschrijven voor twee workshops van de Klimaatket, een kiosk die meet hoe de leerlingen naar school komen en konden een gratis account aanmaken op een monitoringsplatform, de GoodSchool DigiTool, om de duurzaamheid van de school te meten en te tonen op de lange termijn.


Klimaatket uit de toekomst


De Klimaatket komt uit het jaar 2050, het jaar waarin Vilvoorde volledig klimaatneutraal is. Het doel van de Klimaatket is om de huidige generatie te doen meewerken aan een duurzame stad. Tijdens de workshops met de Klimaatket leren de kinderen meer
over energie en de link met het klimaat. Vervolgens gaan ze samen aan de slag om te kijken wat ze op school en in hun eigen stad kunnen verbeteren.


Aan de slag met klimaat op school!


Daarnaast konden de scholen ook zelf aan de slag met het klimaat dankzij de Kiosk duurzame mobiliteit en de GoodSchool DigiTool.
Kiosk duurzame mobiliteit
Mobiliteit is na energie een ander vlak waar wat betreft CO2-uitstoot enorme winsten vallen te boeken. De deelnemende scholen gaan dit probleem aanpakken door te meten hoe alle kinderen naar school komen. Dit doen ze door de kinderen iedere ochtend op de juiste knop te laten drukken (auto, fiets, te voet, openbaar vervoer) van de kiosk. Na de meting kunnen er vanuit de school gerichte acties opgezet worden om het vervoer zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.
Schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro: “Als stad zetten we in op duurzame mobiliteit van en naar de school. Daarom organiseerden we al voor de vijfde keer een centraal fietsexamen. Zodat kinderen van het laatste jaar basisonderwijs aan hun ouders en familie kunnen tonen: ik kan met de fiets naar de grote school. Elke fietsende leerling is weer een autoverplaatsing minder. Daarnaast zijn acties rond klimaat en energie in tijden van dure energieprijzen én
klimaatuitdagingen heel belangrijk. En zeker naar schoolgaande kinderen.”
GoodSchool DigiTool
Met de GoodSchool DigiTool (www.goodschooldigitool.be) verzamelen scholen gegevens over afval, energie, water en mobiliteit. De cijfers worden op een eenvoudige, ludieke en kindvriendelijke manier weergegeven in het platform. Leerkracht en leerlingen kunnen samen data verzamelen, de gegevens op een leuke manier analyseren en vervolgens duurzame acties op maat van de school bedenken.


De klimaatket-scholen zijn klaar voor morgen


De klimaatket-scholen zijn één van de vele acties die de stad op poten zet om Vilvoorde duurzamer en klimaatrobuuster te maken. Om deze acties duidelijker te communiceren naar de inwoners, lanceert de stad het label ‘klaar voor morgen’. Overal waar dit label opduikt, werkt Vilvoorde aan een stad waar het vandaag maar zeker ook nog morgen leuk wonen is. Aan de schoolpoorten van de deelnemende scholen duiken binnenkort alvast de eerste labels op.
Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis: “Als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken die vastliggen in ons klimaatplan en zoals het burgemeestersconvenant die oplegt, namelijk 40% CO2-reductie tegen 2030 (ten opzichte van 2011), hebben we alle stakeholders nodig. ‘Het resultaat van kleine inspanningen is het grootst als we er
allemaal samen aan werken!’ Scholen zijn hierin een essentiële partner. Het is belangrijk om kinderen te laten kennis maken met de oorzaken en gevolgen van klimaatopwarming en hoe ze op verschillende manieren een duurzame toekomst kunnen ontwikkelen. De leerkrachten en leerlingen van de klimaatket-scholen aanzien we een beetje als onze ambassadeurs die samen met ons’ de toekomst van morgen’ uitdragen.
Maar klimaatneutraliteit bereiken kan de stad niet alleen. Met de labels wordt steeds de terugkoppeling gemaakt naar hoe de Vilvoordenaar zelf kan bijdragen aan een stad die klaar is voor morgen om op deze manier zoveel mogelijk stakeholders bij de inspanningen te betrekken. Met dit educatieve pakket geven de Vilvoordse klimaatket-scholen alvast het goede voorbeeld en werken ze samen met hun leerlingen aan concrete plannen op kindermaat. Via het klimaatlabel worden ook andere klimaatacties
zichtbaar zodat de leerlingen ook in hun thuissituatie kunnen toepassen wat ze hebben geleerd.

Nieuws

Familiedag cd&v Vilvoorde

Heerlijk nazomer weertje en schoon volk op de familiedag van cd&v Vilvoorde en op de wandeling van Sammy & Pamuk 'Iedere stap telt!'

Veilige & vlotte schoolbuurt

Wat kan jij doen voor een veilige en vlotte schoolbuurt?

Zomervakantie

Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie.