Vera De Wolf

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Vera De Wolf, Wolfpack ons Aalst

Als Account VDAB zet Vera zich in om verbinding te maken tussen werkzoekenden en werkgevers. Met zicht op het einde van haar loopbaan wil Vera zich verder engageren om verbinding te maken tussen ouderen en jongeren.

Sportief, cultureel, wandelgids in de bergen, is ze steeds op zoek naar avontuur.

'Nieuwsgierig zijn' is een talent (Einstein)

Als lid van het BCSD, kortweg OCMW raadslid, zet Vera zich graag in voor kwetsbare mensen, die noden hebben, tegenslagen kenden, opnieuw moeten aarden. 

Vera wil Aalst mee sterk maken op vlak van ouderenzorg, en een veilige toekomst aan onze jongeren bieden. 

De herinnering aan het beleid en inzet van 'Ons Ilse' wil Vera levend houden.