Uit de gemeenteraad van november 2023: stadsbestuur sensibiliseert rond online geweld

Publicatiedatum

Auteur

Isabel Lebbe

Deel dit artikel

Naar aanleiding van de Witte Lintjesactie, een jaarlijkse actie tegen geweld op vrouwen en meisjes die dit jaar focust op online seksueel geweld liet raadslid Myriam Maes een punt aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Ze vroeg aan bevoegd schepen Loes Vandromme hoe het stadsbestuur inspanningen doet om onze inwoners te sensibiliseren over online veiligheid en mediawijsheid. Schepen Loes Vandromme gaf een duidelijk overzicht waar het stadsbestuur op inzet voor wat betreft dit thema. ‘Ook in Poperinge sluiten we de ogen niet voor online (seksueel) geweld,’ stelt de schepen. ‘We doen heel veel inspanningen om in samenwerking met verenigingen en scholen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. ‘Maar we mogen het daarbij niet laten: het blijft een uitdaging om alle leerlingen, ouders en bij uitbreiding alle Poperingenaren te bereiken en hen te sensibliseren over online veiligheid.’

‘Vanuit mijn job als leerkracht ben ik heel betrokken bij het thema,’ legt Myriam Maes uit. ‘We merken dat leerlingen maar ook ouders met vragen zitten. Het best bundelen we de krachten en inspanningen die scholen, organisatie en de stad rond dit thema doen. Dan hebben we maximaal bereik.’

Loes Vandromme, bevoegd schepen somde op welke inspanningen nu al gebeuren.

Vanuit digibank, die zich richt op een volwassen publiek, is er in oktober tijdens de Week van de online veiligheid een sessie rond cyberpesten voor ouders doorgegaan. In het voorjaar van 2024 wordt er ook een sessie samen met Politiezone Arro Ieper gepland rond veilig online.

Digibank is ook partner in Digitaal mee met je Kadee, een vormingstraject van Ligo met medewerking van het Huis van het Kind Poperinge. Dit gaat momenteel door in basisschool De Ster en wordt nog gepland in Sint Benedictus. Dit is een traject voor ouders waarbij de doelstelling is ouders te versterken in het mee zijn en begeleiden van hun kind op digitaal vlak.  We bekijken ook of we dit traject nog aan andere scholen kunnen aanbieden gefinancierd met de Digibank-middelen.

Vanuit de bib, werken we al sinds 2019 samen met het Lodewijk Maekeblijde College voor een jaarlijks project waarbij de leerlingen van boekhouden/informatica een les uitwerken voor alle derdejaars rond sociale media gebruik en netiquette.

De bib heeft ook een aanbod rond mediawijsheid voor lagere schoolklassen (4-5-6). Zo gaat een bibmedewerker momenteel langs voor een les in de 5des en 6des van Sint Benedictus rond mediawijsheid en sociale media aanvullend op het pedagogisch programma van de school.

Uiteraard is de bib ook beschikbaar voor maatwerk: zo brachten we vorig schooljaar op vraag van de lagere school van Roesbrugge een infoavond rond veilig op sociale media voor de ouders van de kinderen van 5de en 6de lj.

In het Huis van het kind zijn er twee educatieve spelen gratis uit te lenen rond dit thema:

  • VlinderNet biedt jongeren van 9 tot 15 jaar (maar ook volwassenen) een speelse invalshoek om te praten over cyberpesten en veilig internet.
  • JungleWeb Educatief: bordspel voor het hele gezin over veilig internet (uitgegeven door ChildFocus)

OsiO (Ouders Steunen in Opvoeding, een dienst van Vereniging Ons Tehuis in Ieper waar onze stad in participeert) biedt als partner van Huis van het Kind pedagogische adviesgesprekken aan aan ouders en dit thema komt daar ook regelmatig aan bod.

En in het Overkophuis, tot slot, kunnen jongeren met alle mogelijke vragen, dus ook vragen over online (seksueel) geweld terecht.

‘Ik wil een oproep doen bij al onze inwoners,’ besloot raadslid Maes. ‘We moeten allen oog hebben voor alle mogelijke vormen van seksueel geweld. Online geweld is helaas overal aanwezig: het is goed dat we daar samen tegen strijden en aandacht voor hebben.’

nieuws

Zevenentwintig Poperingenaren minder dan vorig jaar

Op 31 december 2023 woonden er 19.911 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2022 (nl. 19.938) is het bevolkingscijfer gedaald met 27 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of-afname en de migratie of verhuisbewegingen.

Nagenieten van een geslaagde nieuwjaarsontmoeting!

Op vrijdag 2 februari organiseerden we onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in OC De Bampoele, Krombeke.

De zaal zat afgeladen vol voor een sfeervolle avond met leuke babbels, bevlogen speeches en lekkere hapjes en drankjes. 

We mochten zelf Vlaams minister Crevits verwelkomen!

Geniet nog even na met dit fotoverslag.

Goede resultaten voor onze stad uit de gemeente- en stadsmonitor

Eind januari werden de resultaten van de gemeente- en stadsmonitor, een driejaarlijkse burgerbevraging in heel Vlaanderen, gepubliceerd.

Onze stad kan goede resultaten voorleggen!