Suzanne De Cort

Voorzitter - Gemeenteraadslid

Voorzitter - Gemeenteraadslid

Mooimaker Gemeente Pepingen
lid KVLV Elingen

Suzanne aan het woord:
Na 11 jaar actief geweest te zijn in de ouderraad van de Harten Troefschool waaronder 5 jaar als voorzitter breidde ik 6 jaar geleden mijn engagement uit naar de gemeente. Als vertegenwoordiger van de ouderraad in een aantal gemeentelijke adviesraden had het CD&V-bestuur me getoond dat je met een duidelijke visie en hard werken mooie dingen kan bereiken en daar wilde ik graag aan meewerken. Ik kreeg de kans om in de OCMW-raad mee te sleutelen aan het sociaal beleid van de gemeente en vandaag verzeker ik als schepen mee het dagelijks bestuur van Pepingen.
Pepingen besturen betekent voor mij een gezonde mix van projecten uitwerken die de gemeente voorbereiden op de toekomst en het nodige doen om tegemoet te komen aan de noden van vandaag, zonder daarbij de socioculturele rijkdom van onze gemeente uit het oog te verliezen. En dat is ook wat we het voorbije jaar deden: het nieuwe fietspad Bogaarden-Pepingen kan bijna ingereden worden, de schoolomgeving rond Spring in ’t Veld werd na overleg met school en ouders verkeersveiliger gemaakt en met de plaatsing van een perscontainer op het gratis deel van het containerpark kan vanaf nu alle plastic afval gerecycleerd worden. Ook werd het dossier rond de uitbouw van de Zagerij tot een cultuurhuis met bib en centrale dienstverlening administratief voorbereid, kreeg centrum Pepingen meer groen en kleur, zag de Pepingse cadeaubon ter ondersteuning van de plaatselijke handel het leven en zullen genomen erosiebestrijdingsmaatregelen wateroverlast in de toekomst helpen voorkomen. Allemaal projecten op maat van Pepingen.
De volgende 6 jaar willen we verder werken aan een warm, groen, veilig en sterk Pepingen met bijzondere aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk. Onze huisbezoeken leerden ons dat verkeersveiligheid, de toenemende verkeersdrukte en bijhorende luchtvervuiling en het onaangepast gebruik van kleine wegen tot de grootste bekommernissen van de Pepingenaar horen. Met een verhoogde inspanning in de aanleg van fietspaden tussen de deelgemeenten en Pepingen centrum en met de herziening van het mobiliteitsplan willen we de verkeersveiligheid verhogen en het gebruik van de fiets als vervoersmiddel voor korte afstanden aanmoedigen. Meer fietsers en inzetten op gedeelde mobiliteit moeten het aantal wagens die onze gemeente doorkruisen geleidelijk aan doen dalen en de verkeersstress verminderen.
Het Pepingen van de toekomst willen we graag samen met U voorbereiden. Democratie willen we niet beperken tot het stemhokje maar een plaats geven in het dagelijks bestuur door ruimte te creëren voor burgerparticipatie. Met uw steun wil ik hier graag werk van maken en samen met mij de hele CD&V-ploeg!