Staatsecretaris Nicole De Moor lichtte haar asiel en migratiebeleid toe

Staatssecretaris Nicole De Moor kwam op uitnodiging van CD&V Kasterlee haar asiel- en migratiebeleid toelichten.


Burgemeester Ward Kennes mocht haar inleiden. Asiel en migratie zijn aparte zaken die elk een apart beleid vergen. Dat beleid wordt steeds meer Europees. De Moor toonde aan welke inspanningen er recent zijn gebeurd om het aantal opvangplaatsen uit te breiden.

Uit de zaal kwamen heel wat vragen. Onder meer van vrijwilligers die zich voor vluchtelingen inzetten en op
moeilijkheden stoten. De staatssecretaris wil zelf ook nog heel wat verbeteren o.a. inzake procedures, begeleiding, toeleiding naar de arbeidsmarkt en afspraken met landen buiten de E.U.

Namens CD&V Kasterlee bedankte voorzitter Rein Sobrie de staatssecretaris voor haar komst met wijn en chocolade uit Kasterlee.

 

Nieuws

cd&v team KLT: Ria uit Tielen en Hilda uit Kasterlee

cd&v teamKLT verwelkomt op zijn lijst 2 vrouwelijke senioren: Ria uit Tielen en Hilda uit Kasterlee

cd&v team KLT: Karlijn uit Kasterlee en Julie uit Tielen

cd&v team KLT stelt u weer 2 jonge vrouwelijke kandidaten voor: Karlijn uit Kasterlee en Julie uit Tielen.

cd&v team KLT: Robby Diels en Bieke Van Ballaer, twee politieke kleppers uit Tielen

Net zoals vorige week mogen we weer 2 kandidaten uit Tielen voorstellen.