Rein Sobrie legt de eed af

Publicatiedatum

Auteur

Bart Hermans

Deel dit artikel

De gemeenteraad begon vanavond met een stiltemoment waarin we goed hebben gevoeld hoezeer we Sumati gaan missen. Daarna legde Rein Sobrie als nieuw gemeenteraadslid de eed af. 

Bij het begin van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd zij door alle raadsleden van meerderheid en oppositie voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en toegevoegd schepen. Ze zal de bevoegdheden waar Sumati zoveel inhoud aan heeft gegeven: sociaal en welzijnsbeleid, gezondheid, gelijke kansen en senioren verder invulling geven deze legislatuur. Heel veel succes gewenst Rein!

Nieuws

cd&v team KLT: Robby Diels en Bieke Van Ballaer, twee politieke kleppers uit Tielen

Net zoals vorige week mogen we weer 2 kandidaten uit Tielen voorstellen.

cd&v team KLT: Ellen Peeters en Filip Verwimp, twee nieuwe kandidaten uit Tielen

cd&v team KLT: Ellen Peeters en Filip Verwimp, twee nieuwe kandidaten uit Tielen

cd&v team KLT: Yoko Dams en Paul Vernelen, twee nieuwe sterke kandidaten uit Lichtaart

cd&v team KLT: Yoko Dams en Paul Vernelen, twee nieuwe sterke kandidaten uit Lichtaart