Hier moet men 's nachts alleen veilig naar huis kunnen fietsen!

Dit pakken we aan door:

  • te investeren in onze fietsinfrastructuur.
  • te zorgen dat er voldoende licht is in de straten van Blijdorp.
  • een pool van BOB's die ervoor zorgen dat dronken personen zich 's nachts veilig kunnen verplaatsen binnen onze gemeente.

Akkoord? Teken dan hier onze petitie.

In het kader van deze petitie verwerken wij uw gegevens conform onze privacyverklaring. Raadpleeg deze hier.