We nemen afscheid van onze Sumati

Publicatiedatum

Auteur

Bart Hermans

Deel dit artikel

Met verslagenheid vernamen wij vandaag dat je niet meer bent, Sumati. Ook al kwam het niet onverwacht, 35 jaar is te jong, is oneerlijk… Al heel vroeg kreeg de politieke kriebel je te pakken en die heeft je tot je laatste dagen niet losgelaten. Een christendemocrate in (oranje hartje) en nieren met een groot rechtvaardigheidsgevoel, een groot engagement en een warm hart voor de mensen. Voor jou telt echt elke mens. En de mensen uit je geliefde Lichtaart misschien net een tikkeltje meer.

Op je 23 jarige leeftijd werd je na de verkiezingen van 2012 onmiddellijk schepen. Sinds 2018 ben je naast schepen van sociale zaken, welzijn en senioren ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Sociaalvoelend als je bent, zaten die bevoegdheden je als gegoten en heb je met passie je persoonlijke stempel gedrukt op het sociale, het gezondheids- en het welzijnsbeleid in Kasterlee. Personen in armoede, personen met een beperking, senioren, langdurig zieken, minder mobielen, nieuwkomers,… ze konden allemaal rekenen op jouw grote hart en jouw politieke werk. Je was dankbaar om te kunnen werken met de medewerkers van het Sociaal Huis, de Seniorenraad en de Welzijnsraad, de vrijwilligers van de Minder Mobielencentrale, het Praatpunt of Kom op tegen Kanker. Het armoedebeleid gaf je een boost met een coördinator gelijke kansen en de UitPas.


We hebben je ook steeds gekend als een enthousiaste trekker van onze cd&v afdeling in de functies van jongerenvoorzitter, lid van het kernbestuur, lid van het strategisch comité, trekker van vrouw en maatschappij en als voormalig bewegingssecretaris. Steeds paraat en actief op vergaderingen met ideeën en vurig engagement. Afgesproken zaken werden punctueel opgevolgd. Het was nooit te veel gevraagd om activiteiten te helpen voorbereiden. Op die activiteiten steeds enthousiast aanwezig met warme betrokken babbels, vooral voor wie die nodig had.

Zo een bezige bij dat we je engagementen in het verenigingsleven (Verenigingenfoor, Samana,…) en de bovenlokale politiek (kabinetsmedewerker van Annelies Verlinden, lid van nationale en provinciale partijraad en regiobestuur cd&v) niet mogen vergeten vermelden.Sumati, je hebt veel in beweging gezet, je hebt vele mensen geraakt, je bent niet meer, maar je nalatenschap blijft om nooit te vergeten. We gaan je missen, rust zacht                                                                                                                            
Rein, Bart, Ward, Marleen, Erwin, Jürgen, Bieke, Loes, Gert, Sophie, Guy, Walter, Rob, Jan, William, Robby, Nick, Sylvie, Hanne, Yoko, Paul, Lise, Toon ,Ben, Filip, Eddy en Hilda

Nieuws

cd&v team KLT: Jan Biermans en Nick Stevens, twee pijlers van de landelijke beweging op onze lijst

Jan Biermans (°4 mei 1971) woont in Kasterlee en is leerkracht aan de landbouwschool in Geel (Kogeka). Hij is gehuwd met Liesbeth Driesen en vader van twee dochters.

Jan is bestuurslid van de Landelijke Gilde en voorzitter van de Landelijk Raad. Hij is al vele jaren een trekker binnen het pompoenengenootschap en valt ook internationaal al eens in de prijzen met zijn kolossale vruchten.

Jan zit in de gemeenteraad waar hij het landelijke karakter van onze gemeente verdedigt. Hij kiest voor cd&v team KLT omdat dit programma het best de verenigingen en de vrijwilligers steunt op allerlei vlakken. En vanuit zijn familiale context is Jan een warm pleitbezorger van jonge gezinnen en goed onderwijs.

cd&v teamKLT: Hanne Baeyens en William Van der Vennet vertegenwoordigen een nieuwe generatie in de Kastelse politiek

cd&v teamKLT: Hanne Baeyens en William Van der Vennet vertegenwoordigen een nieuwe generatie in de Kastelse politiek

cd&v teamKLT: Ben Van de Water en Erwin Loos geven horeca en sport een stevige stem in de Kastelse politiek

Met gemeenteraadslid Erwin Loos en nieuwkomer Ben Van de Water staan er twee ervaren horecanten en vrienden van de sportwereld op de lijst van cd&v teamKLT.