Opwaardering dorpsplein Meldert

Publicatiedatum

Auteur

Wim Vangeel

Deel dit artikel

De gemeenteraad heeft de aankoop van het pand Meldertsebaan 14 (voormalige electrozaak Schepers) goedgekeurd. Met deze aankoop wil gemeente Lummen de eerste stap nemen om in de toekomst het dorpsplein van Meldert her in te richten. De asfaltparking dient in de toekomst kwalitatief te worden ingericht en vergroend.

Wim Vangeel, schepen bevoegd voor patrimonium: “De laatste jaren werd het straatbeeld in Meldert al verbeterd en verfraaid. Ik denk dan onder meer aan de aanleg van nieuwe wegenis met fietspaden langs de Meldertsebaan en aan de Zwarte Ring, de herinrichting van de zone van SK Meldert, enkele woonprojecten, het nieuwe kerkhof enz. Nu de mogelijkheid zich voordoet om dit pand aan te kopen, hebben we als beleid besloten hierop in te gaan. Het is gekend dat het dorpsplein aan verfraaiing én aan vergroening toe is. De sloop van dit pand en vervolgens het uitwerken van een volledig nieuw inrichtingsplan zal dan ook een meerwaarde betekenen voor de Meldertse gemeenschap. De aankoop staat gepland voor de zomer 2023 waarna de sloop van het pand kan worden ingepland. Een studiebureau dient aan het werk gezet om het dorpsplein en omgeving in kaart te brengen en een voorstel voor de herinrichting uit te werken. Hierbij kan ook de mobiliteit en het kruispunt met de Meldertsebaan onder de loep worden genomen. De eigenlijke werken voor de herinrichting zullen volgende legislatuur in het meerjarenplan dienen te worden opgenomen."

Wim Vangeel

Schepen van patrimonium

Nieuws

Nieuwe jeugdlokalen KLJ Linkhout: werken gestart!

CD&V Lummen neemt deel aan Zwerfvuilactie 2024 van Straat.net

Bib elke dag open van 8u tot 22u