Phaedra Van Keymolen

Provincieraadslid, Schepen, Voorzitter provincieraad

- Voorzitter provincieraad
- Schepen van ruimtelijke planning en grondbeleid, gebouwenbeheer, energie, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, leefmilieu, land- en tuinbouw en onderwijs in Haaltert.
- Expert partnerschappen omgevingskwaliteit bij het departement Omgeving (deeltijds).

Zetelt in volgende commissies en verenigingen:
- Eerste Commissie - Economie, Landbouw & Platteland, Europese & Internationale samenwerking; Omgeving, Ruimte en Mobiliteit; Leefmilieu; Recreatiedomeinen - Effectief lid
- Voorzitter van het Bureau
- Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen: raad van bestuur en algemene vergadering - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-03-2019)
- Dewaco Werkerswelzijn: algemene vergadering - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)
- Ninove Welzijn: algemene vergadering - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)
- Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek: raad van bestuur - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)
- Overlegstructuur Zuid-Oost-Vlaanderen: Regioraad - effectief lid (aanduiding provincieraad 27-02-2019)


“Ja, ik kies ook voluit voor de provincie! Voor een Oost-Vlaanderen waar het goed leven, werken en genieten is.
Voor een klimaatgezonde provincie waar het duurzaam wonen is en waar Koning Fiets regeert.
Want zorgzaam omgaan met ruimte én met elkaar, dat zouden we wat meer moeten doen!”

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
"Een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een grote mond heb ik altijd gehad, daarom zette ik al op jonge leeftijd de stap naar de politiek. Commentaar geven en negatief doen, is altijd gemakkelijk maar ik wilde een constructieve bijdrage leveren en mijn engagement in verschillende verenigingen vertalen naar het beleid. Ik koos voor CD&V omdat het de partij is die resoluut kiest voor het verenigingsleven en voor overleg. Een gemeenschap bouw je het best op van onderuit: een warme familie, een toffe buurt en een actief verenigingsleven zijn de beste troeven om vereenzaming en verzuring tegen te gaan. Verenigingen geven mensen een stem en die stem wil(de) ik graag mee vertalen op beleidsniveau. Mensen moeten kunnen participeren en beslissingen moeten niet van bovenaf worden doorgedrukt maar in overleg en in samenspraak worden genomen."

Op welke thema’s wil je je toeleggen?
"Alles wat te maken heeft met ‘omgeving’: Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling zijn ‘mijn’ thema’s die ik goed ken vanuit mijn job en mijn ervaring op het kabinet van Joke Schauvliege. We werken hard aan propere rivieren, minder gevaarlijke stoffen en minder afval dat ook nog eens milieuvriendelijk verwerkt wordt, maar de uitdagingen voor de toekomst blijven zeer groot. Daarom moeten we toekomstgericht denken en handelen en keuzes durven maken. Economische groei verzekert onze welvaart en legt de basis voor ons welzijn, maar duurzaamheid moet die groei voor de komende generaties bestendigen. Daar wil ik mij graag verder voor inzetten op elk niveau: lokaal, provinciaal en Vlaams."

Hoe wil jij het verschil maken?
"Ik ben blij dat ik de kapitein van het schip mag zijn! Ik ben een echte ploegspeler en zal er altijd voor zorgen dat iedereen mee is en dat de sfeer goed zit. Ik ben ook heel nieuwsgierig en wil een dossier volledig begrijpen en bevatten. Ik maak er dan ook een sport van om zeer moeilijke en technische dossiers toch begrijpelijk uit te leggen. We zijn dat aan de mensen verschuldigd.
Ik doe ook gewoon heel graag aan politiek: zien, oordelen en handelen en daarbij voor zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk doen. Van toen ik net op 18-jarige leeftijd in de politiek stapte zeiden ze al “Phaedra is ne goeie politieker: ze komt met iedereen overéén en ze kan met iedereen klappen, zélfs met nen hond met nen hoed op”. ’t Is waar, ik zeg zelfs sorry als ik tegen een deur loop :-)."

Hoe zou je jezelf beschrijven?
"Mezelf omschrijven vind ik moeilijk maar ik zal misschien zeggen hoe anderen mij omschrijven via mijn totemnaam. Totemisatie is een scoutsgebruik dat afstamt van de indianen en waarbij de scouten aan de hand van hun karaktertrekken door de leden van de groep worden vernoemd naar een dier dat goed met hun aard overeenstemt. Mijn totemnaam is competitieve kiang (een soort wilde ezel) en betekent het volgende: “vaak wordt een ezel geassocieerd met domheid: niets is echter minder waar. Ezels herkennen net als honden bepaalde personen. Wel is het zo dat de dieren koppig zijn: als ze iets moeten doen dat ze helemaal niet willen, verroeren ze zich niet. Ze maken zich graag nuttig en zijn vaak erg sterk en hebben een goed uithoudingsvermogen. Ze leven vaak in groep en zijn erg actief en levendig.”