Iedereen moet toegang hebben tot stemlokalen: samenwerking met partners verdergezet

Publicatiedatum

Auteur

Arjen T'Sjoen

Deel dit artikel

Ook mensen die wat moeilijker te been zijn moeten vlot hun stem kunnen uitbrengen. We volgen dan ook het advies van de Seniorenraad en zullen opnieuw stemlocaties inrichten in onze stedelijke woonzorgcentra en lokale dienstencentra.

Bij verkiezingen worden steeds meer dan 80 stemlocaties ingericht. Op die manier zorgt onze schepen Isabelle Heyndrickx ervoor dat Gentenaars die kwetsbaar of slechter te been zijn binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats zijn stem kan uitbrengen.

Bij de verkiezingen van 2018 en 2019 werden er stembureaus ingericht in vier van de vijf stedelijke woonzorgcentra en in vier van de elf lokale dienstencentra. WZC Heiveld was toen omwille van praktische redenen niet haalbaar waardoor alsnog werd uitgeweken.

De vraag om het aantal stembureaus in woonzorgcentra en LDC’s uit te breiden is gekend. Samen met  collega-schepen Rudy Coddens zal bekeken worden wat voor de komende verkiezingen gedaan kan worden.

Alle lokale dienstencentra en de publieke woonzorgcentra hebben alvast aangegeven opnieuw of als eerst als stemlocatie te willen fungeren. Nieuwe locaties zullen worden gescreend om te zien of ze geschikt zijn. Ook wat private woonzorgcentra betreft, zal worden nagegaan of zij interesse hebben en de nodige voorzieningen kunnen bieden om een stembureau in te richten.

Aan het inrichten van zo’n stembureau zijn wel wat vereisten verbonden.

  • Locaties moeten voldoende groot zijn.
  • De opbouw en afbraak vraagt ook enige tijd, waardoor er wat impact kan zijn op de reguliere activiteiten en de werking van de locatie in kwestie.
  • Voor ieder extra stembureau moeten ook extra burgers worden opgeroepen om als voorzitter of bijzitter te zetelen. Ook dat is een overweging die meespeelt.

Het Departement Gezondheid en Zorg, onder bevoegdheid van schepen Coddens, binnen de LDC’s zal ook nog het initiatief nemen om een groep van vrijwilligers samen te stellen die op de dag van de verkiezingen thuiswonende oudere mensen kan begeleiden naar het stembureau.

Nieuws

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Dit jaar al 572 overtredingen rond het niet in orde zijn van fietsverlichting !

Zichtbaarheid is cruciaal voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. In deze donkere winterdagen met heel wat regen en ook dit jaar weer wat sneeuw zijn de Gentse actieve weggebruikers extra kwetsbaar.