Nog meer appartementen in Koekelare?

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Aanpassing parkeernorm is grootste fout van deze legislatuur

Cd&v gaat niet akkoord met de versoepeling van de parkeervoorwaarden voor appartementsbouw in Koekelare, die de Vooruit-VLD coalitie heeft doorgevoerd. Vandaag moet men bij de bouw van een appartementsgebouw per woongelegenheid 2 parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien. In de nieuwe regeling wordt dit 1,5. Cd&v-fractieleider Tom Pollentier en voorzitter Marnix Demey noemen het "de grootste fout van deze legislatuur".

Geen objectieve redenen

De norm van 2 parkeerplaatsen per woonunit werd door cd&v en sp.a eind 2008 ingevoerd. Een noodzakelijke maatregel om o.a. de parkeerdruk in de kernen te ontlasten. Vandaag versoepelt burgemeester Lansens (Vooruit) de norm die hij enkele jaren geleden nog vurig verdedigde. In de gemeenteraad van 27 juni 2023 stelde cd&v zich dan ook ernstige bedenkingen bij de argumentatie voor de versoepeling. Tom Pollentier ziet geen enkele objectief argument om de versoepeling in te voeren: "Men spreekt over betaalbaarheid van bouwgrond, het behoud van de mogelijkheden tot renovatie in de kernen en het feit dat er nog veel verouderde woningen in het centrum staan. Dit klopt allemaal, maar het verlagen van de parkeernorm zal geen van deze drie 'problemen' oplossen, integendeel."

De parkeernorm versoepelen is een bewuste keuze van de burgemeester en zijn college om meer in te zetten op appartementsbouw. Daar zit geen enkele Koekelarenaar - behalve misschien een handvol projectontwikkelaars of immothekers - op te wachten en is voor cd&v dan ook onaanvaardbaar.

De argumenten van de meerderheid werden één voor één weerlegd:

Betaalbaardere woningen? Wanneer een projectontwikkelaar door de nieuwe norm meer appartementen op één kavel kan realiseren, zal die zijn prijs niet doen zakken.

Mogelijkheid om projecten te realiseren? Het is allerminst zo dat er geen nieuwe meersgezinswoningen bijgekomen zijn de laatste jaren in onze gemeente. Ook vandaag nog zijn er verschillende projecten in ontwikkeling, waarvan enkelen zelfs moeizaam verkocht geraken. 

Te veel verouderde woningen in het centrum? Klopt, maar een renovatie kan meer zijn dan een of meerdere panden door appartementen te vervangen. De nieuwe maatregel zal hier zelfs een rem zijn om verouderde woningen op zichzelf te renoveren.

VIDEO: Tom Pollentier stelt kritische vragen bij versoepeling parkeernorm

Parkeerdruk

Het grootste gevolg van de versoepeling is volgens cd&v het verhogen van de parkeerdruk, die o.a. in het centrum al toegenomen is. Zowel rond het Sint-Maartensplein, maar ook in o.a. de Sterrestraat, Veldstraat, Stationsstraat en Oostmeetstraat zit men niet te wachten op een versoepelde parkeernorm bij appartementsbouw. Cd&v-voorzitter Marnix Demey riep de Vooruit-fractie in de gemeenteraad op om goed na te denken over het goedkeuren van deze maatregel: "Dit zal ook de deur openen voor de aanpassing van andere RUP's om bv. in de ambachtenzone de norm van 3 wagens per woongelegenheid te versoepelen."

Denken en dromen dat er minder auto's zullen rijden in een landelijke gemeente als Koekelare is een utopie. Is het op termijn dan aan de gemeente - en dus de belastingbetaler - om extra parkeerplaatsen te voorzien? Ook voor de lokale handelaars is dit een absoluut nefaste maatregel.

Nieuws