Herbestemming Mokkerkerk: cd&v wil kerkhofplan en ziet 'dubbel gebruik' onhaalbaar

Publicatiedatum

Auteur

Sam Dewulf

Deel dit artikel

Cd&v heeft zorgen bij de plannen voor de herbestemming van de H. Pastoor van Arskerk in De Mokker, die concreter worden. Eind september werd het concept toegelicht tijdens een infomoment. Daarin bleek dat het ‘dubbel gebruik’ van twee voorziene zalen problematisch is en dat er daarnaast te weinig rekening wordt gehouden met de begraafplaats rond de kerk. Cd&v wil dan ook een duidelijk plan omtrent de zorg van het kerkhof en ziet een oplossing voor de multifunctionaliteit in de aankoop van De Mokkernaere.

Een kerkhofplan

Tijdens de voorstelling van de plannen rond de herbestemming van de Mokkerkerk uitten verschillende mensen bezorgdheden, niet in het minst omtrent de begraafplaats. In de plannen staan enkele groenbuffers, maar er blijven veel vragen. Welke activiteiten zullen kunnen doorgaan? Hoe zal de rust op het kerkhof gegarandeerd worden tijdens de verbouwingen? En erna? Wat als er tijdens of na een activiteit toch problemen zouden zijn op de begraafplaats? Hoe verhoudt het terras zich tot het kerkhof? Er is nog te weinig nagedacht over de rol van de begraafplaats, terwijl dit een prioriteit zou moeten zijn.

“De plannen zien er allemaal mooi uit, maar wie een stap verder kijkt ziet dat er nog enkele grote problemen zijn. Zo is het voor ons een prioriteit dat er respectvol wordt omgegaan met de begraafplaats. Een plan voor verbouwing en gebruik van de zaal in functie tot het kerkhof is dan ook absoluut noodzakelijk.”

- Fractieleider Tom Pollentier

Quid De Mokkernaere?

In het voorgestelde concept wordt de kerk ingedeeld in twee zalen. Een grote polyvalente zaal en een tweede, kleinere ruimte waar zich vandaag het koor bevindt. De grote ruimte moet de activiteiten in ‘De Mokkernaere’ overnemen. De tweede zaal is o.a. bedoeld om de locatieproblemen van muziek- en toneelverenigingen, die vandaag geen aangepaste repetitieruimte hebben, op te lossen.

Deze repetities nemen zowel in de week als het weekend veel uren in beslag, waardoor de beschikbaarheid van de polyvalente zaal gevoelig afneemt. Bovendien zijn er nog grote problemen omtrent toegankelijkheid van de tweede ruimte, die ook enkel bereikbaar is doorheen de grote zaal, wat ‘dubbel gebruik’ uitsluit. Het kan niet de bedoeling zijn dat er pakweg 20 muzikanten moeten passeren in een zaal waar een verjaardagsfeest aan de gang is. Dat is nochtans wat vandaag op tafel ligt.

Cd&v stelt dan ook een alternatieve oplossing voor. ‘De Mokkernaere’ is vandaag eigendom van de dekenij, maar zal na de renovatie van de kerk niet meer gebruikt worden. Deze vrijgekomen ruimte kan wél een duurzame oplossing zijn voor muziek- en toneelverenigingen, mits renovatie in samenwerking met de dekenij of zelfs aankoop op lange termijn. De aanzienlijke kost die uitgespaard wordt door geen tweede ruimte (met lift, trappenhal, sanitair…) in de Mokkerkerk te moeten voorzien, kan zo wél in een duurzame oplossing worden geïnvesteerd. In plaats daarvan kan de nieuwe polyvalente zaal van De Mokker volledig ingezet worden voor scholen, verenigingen en privé-evenementen.

“De tweede ruimte wordt gecreëerd om het locatieprobleem van verenigingen ‘snel-snel’ af te handelen, maar die zogenaamde oplossing is niet op maat. Zo’n groot bedrag om slechts een halve oplossing aan te bieden, dat hebben we al te vaak gezien. Vroeg of laat komt dit terug. Dat bedrag investeren in de renovatie van De Mokkernaere is wel een structurele oplossing op lange termijn.”

- Gemeenteraadslid Sam Dewulf

Nieuws

Nog meer appartementen in Koekelare?

Aanpassing parkeernorm is grootste fout van deze legislatuur