Gemeenteraden Nazareth en De Pinte zetten eerste stap richting fusie

Publicatiedatum

Auteur

Sebastian Vyaene

Deel dit artikel

Persbericht maandag 19 juni 2023

De gemeenteraden van De Pinte en Nazareth zetten vandaag een eerste belangrijke stap richting een eventuele fusie. In navolging en op basis van het informatie- en inspraaktraject namen beide gemeenteraden een zogeheten eerste principiële beslissing. Die beslissing zorgt ervoor dat de grondige voorbereidingen kunnen worden verdergezet. Eind dit jaar stemmen de gemeenteraden over een tweede en definitieve beslissing. In tussentijd zullen inwoners antwoorden blijven krijgen op vragen en opmerkingen die naar voren kwamen tijdens de verschillende participatiemomenten. 

Wat ging aan deze eerste principiële beslissing vooraf?

Nazareth en De Pinte zitten sinds enkele maanden op het spoor van een eventuele fusie om samen te werken aan een slagkrachtige, levendige en toekomstbestendige gemeente. Daarbij wilden de lokale besturen niet over één nacht ijs gaan. Onder begeleiding van een expert en met medewerking van medewerkers en raadsleden werd er werk gemaakt van een objectieve profielschets van beide gemeenten. Op basis van deze profielschets is de mening van de inwoners gevraagd. Die input diende samen met de profielschets als basis voor de eerste principiële beslissing.

Wat volgt er de komende weken?

De Pinte en Nazareth kozen ervoor om zelfstandig en in samenwerking tussen beide gemeentelijke administraties tot een objectieve profielschets te komen van overeenkomsten en verschillen tussen beide besturen. Dit proces kan na deze eerste principiële beslissing worden verdergezet. De komende weken zullen zij de koppen samen steken en beide administraties op elkaar afstemmen om ook de komende jaren een nabije en door expertise gedreven dienstverlening te garanderen.

Wat met vragen en opmerkingen van inwoners?

Terwijl in vele andere gemeenten pas na een principiële beslissing een volledig traject wordt opgezet met inbreng van personeel en inwoners, hebben onze beide gemeenten reeds een heel traject doorlopen, ook op het vlak van bewonersparticipatie. Daardoor kunnen we de komende weken gebruiken om reeds zoveel mogelijk antwoorden te formuleren op vragen en opmerkingen van inwoners. Elke inwoner krijgt daarom ook een folder in de bus met antwoorden op de vaakst gestelde vragen over onder andere dienstverlening, fiscaliteit, timing, investeringen en identiteit. De folder zal ook online beschikbaar zijn via volgende link: www.depinte.be/samen en www.nazareth.be/samen
 

En wat met de naam van de fusiegemeente?

De voorbereidingen voor de tweede en definitieve beslissing van de gemeenteraden in december houden ook een onderzoek in naar dubbele straatnamen en uiteraard een zoektocht naar een nieuwe naam voor de nieuwe fusiegemeente. Voor die nieuwe naam zullen inwoners de kans krijgen om voorstellen in te dienen. Een commissie zal dan een voorstel doen voor een aantal namen, die worden voorgelegd aan de bevolking in een participatietraject. De uitkomst van dit participatietraject wordt meegenomen naar de gemeenteraden van december. 

Contactpersonen

 

Bron: Persberichten Nazareth

Nieuws uit Nazareth - Eke

Thomas voor Vlaanderen

100 dagen, en dan trekken we met 'n allen naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

Verslag valentijnsreceptie 2024

Op zondag 11 februari hadden we opnieuw een geslaagde valentijnsreceptie!

Valentijnsreceptie

Op zondag 11 februari 2024, heten wij u vanaf 10u30 welkom, in cc Nova, Steenweg 92, Nazareth (Eke).