Verslag valentijnsreceptie 2024

Publicatiedatum

Auteur

Sebastian Vyaene

Deel dit artikel

Op zondag 11 februari hadden we opnieuw een geslaagde valentijnsreceptie!

Bekijk de foto's via onderstaande links:
En lees de tekstversie van de speeches die gegeven werden door onze gastsprekers; burgemeester Danny Claeys, federaal parlementslid & Europees lijsttrekker Wouter Beke en onze afdelingsvoorzitter Yves Ghyselinck.
 

Speech Danny Claeys

Burgemeester

Beste vrienden en beste collega’s uit onze gemeente,
Beste Vrienden van De Pinte,
Geachte heer Minister van Financiën Vincent Van Peteghem,
Geachte parlementairen uit Vlaams en Federaal ParlementOok een welkom aan onze coalitiepartners en vrienden van SPa-GROEN en vertegenwoordigers van andere partijen,
Bijzonder welkom aan Wouter Beke, burgemeester van Leopoldsburg, Vlaams parlementair, gewezen partijvoorzitter en gewezen Vlaams minister, maar bovenal lijsttrekker voor de komende Europese verkiezingenDames en heren
Ik wens jullie allen van harte welkom op onze jaarlijkse Valentijnsreceptie waarop we de afgelopen jaren beschrijven en de perspectieven voor de toekomst aangeven.Nu al wil ik dank zeggen aan al onze medewerkers, bestuursleden en sympathisanten voor hun medewerking en hun aanmoedigingen. Dank aan alle mensen die deze receptie aankleedden, de hapjes en de drankjes verzorgden.Op gemeentelijk vlak hebben we de afgelopen decennia en de afgelopen jaren niet stil gezeten.We hebben Nazareth uitgebouwd tot een moderne, actuele en progressieve gemeente met vele voorzieningen op sociaal, cultureel en sportief vlak.In deze legislatuur hebben we uitwerking gegeven aan een zeer sterk meerjarenplan met tientallen acties en vernieuwingen.Ons zogenaamd Vlinderplan voor deze legislatuur ging voor vier grote doelstellingen:
  • Het behoud en de versterking van de open ruimte (oa. de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan met een explicieter rol voor de landbouw, binnenkort eennieuw landbouwbeleidsplan, aankoop en realisatie van Kasteelpark en Vlinderpark).
  • Het streven naar een veilige en duurzame mobiliteit (definitieve goedkeuring van het gemeentelijk mobiliteitsplan en fietsbeleidsplan met nadruk op verkeersveiligheid en fietspaden).
  • De altijd durende drang naar een schone en propere gemeente (werken aan de zwerfvuilproblematiek, CO2 neutraal tegen 2042 en ondertekening en uitvoering van het lokaal energie- en klimaatbeleidsplan).
  • En tenslotte, leggen we nadruk op verbinding, ontmoeting, op initiatieven die mensen samen brengt (cultureel, sportief, eenzaamheid tegengaan, bouw van polyvalent jeugdlokaal Sterrenbos en renovatie speelplein).
En in de uitvoering van dit plan wilden we als bestuur het goede voorbeeld geven.
Met 27 miljoen euro aan investeringen, het behoud van een haalbare leningslast en geen verhoging van de belastingen, staan we als gemeente financieel sterk.Wij zijn de partij waar onze mensen zes jaar lang overal aanwezig waren.
We zijn actief in de gemeenschap, in talrijke verenigingen en in vele activiteiten.
Wij praten er niet alleen over maar steunen met onze aanwezigheid ook effectief het verenigingsleven.
Daar horen en zien wij veel, daar meten wij de temperatuur en weten we wat er leeft.
Midden en onder de mensen, dat is onze biotoop.
Hier voelen wij ons thuis.
Zo doen wij aan politiek.Maar het werk gaat voort. Enkele belangrijke zaken staan nog op het programma:
  • de renovatie van de jeugdlokalen
  • de uitbreiding van de cafetaria van CC Nova
  • een opslagruimte aan CC Brouwerij
  • verdere uitwerking van het lokaal dienstencentrum
  • bouw van een nieuwbouw voor de BKO aan het Kinderkasteeltje en integratie van het park
  • …..
Maar het allerbelangrijkste project is nu wel de voorbereiding van de fusie.
Hier werken we met de vrienden van De Pinte aan een nieuwe gemeente die zowel op sociaal als cultureel vlak een parel in de regio wordt.
En, het is hard en veel werken in tal van overleg- en themagroepen.
Ik wil iedereen bedanken die hier zijn beste steentje toe bijdraagt om vanaf 1 januari 2025 in deze nieuwe gemeente te stappen.En 2025 is politiek gezien een belangrijk jaar.
Binnenkort (juni) hebben we de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
In oktober komen dan de lokale verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad er aan.
Op de nieuwjaarsreceptie heb ik meegedeeld dat ik niet meer kandideer voor het burgemeestersambt. Maar als men mij dat vraagt zal ik met volle goesting en energie onze CD&V-lijst steunen.
Immers, een nieuwe gemeente heeft nood aan een sterk team dat weet hoe vorm te geven aan deze nieuwe gemeente.Afsluitend, beste mensen, wil ik jullie mijn bijzondere Valentijnswensen voor dit jaar overmaken.
Ik wens jullie een jaar toe waarin jullie zich veilig en beschermd voelen.
Een jaar waarin je jezelf kan zijn, waarin jullie respect krijgen én respect durven tonen.
Een jaar waarin we weten: hier is het goed, hier zijn we thuis.
En daarvoor, beste mensen, ben ik, zijn jullie, zijn wij allemaal samen geëngageerd in de christendemocratie … de mooiste en warmste politieke beweging van Vlaanderen!
Dank u!Maar nu mag ik als gastspreker Wouter Beke aankondigen.
Hij is collega burgemeester van Leopoldsburg, Vlaams parlementslid en gewezen minister en lijsttrekker van CD&V voor de Europese verkiezingen.
Wouter predikt de revolutie van de redelijkheid zonder de extremen op te zoeken.
Maar wellicht zal hij het ook hebben over het Europees defensiebeleid, vandaag en morgen.
Wouter aan u het woord!

Speech Wouter Beke

burgemeester Leopoldsburg, federaal parlementslid en Europees lijsttrekker

Europa is na de Tweede Wereldoorlog een plaats geworden waar door economische verstrengeling politieke stabiliteit werd gezocht.  En gevonden.  De oprichting van de EGKS en nadien EEG zorgde voor een samenwerking op basis van economische sectoren die belangrijk waren in de oorlog en in de heropbouw van Europa: kolen en staal.

Dertig jaar later zette Europa de volgende stappen: de economische unie evolueerde naar een monetaire unie.  Jean-Luc Dehaene zorgde ervoor dat ook België kon toetreden tot de euro.  Die economische en monetaire eenmaking zorgde verder voor economische groei en politieke stabiliteit.

Vandaag staan we met Europa voor een nieuwe fase.  Europa moet niet alleen een economische ruimte zijn, an economic space, maar ook een plaats zijn waar mensen zich in een veranderende wereld thuis kunnen voelen.  Europa moet niet alleen een space maar ook een place zijn. 

Want alleen een sterker Europa is een verzekering voor onze toekomst.  Een toekomst waar we mensen beschermen.  Europa moet de mensen beschermen zonder zich af te schermen van de wereld.

Europa moet zijn mensen beschermen door te zorgen voor een eigen Europese defensie.  De oorlog in Oekraïne toont aan dat we in een nieuwe wereld leven waarin onze veiligheid voorop hoort te staan.

Europa moet zijn cruciale sectoren beschermen.  Onze afhankelijkheid van russisch gas kwam ons duur te staan met vorig jaar gigantische prijsstijgingen tot gevolg.  We mogen niet dezelfde fout maken met ons voedsel.  Strategisch autonomie is cruciaal.  Het is ook voor het klimaat zinloos gewassen of vlees in te voeren die minder efficiënt geteeld wordt, dat minder duurzaam is, waar de ecologische voetafdruk groter is en het respect voor dierenwelzijn onbestaande is.

Europa moet zijn ondernemingen beschermen: grote multinationale ondernemingen spelen landen uit elkaar.  Een rechtvaardige minimumbelasting voor multinationals, een digitale taks op sociale mediabedrijven, kan alleen effectief op Europees niveau worden ingevoerd.

En tenslotte moet Europa zijn democratische wortels beschermen: de rechtstaat, de rule of law beschermen.  Europa wordt niet alleen bedreigd door geopolitieke krachten van buitenuit maar ook door de extreme krachten binnen Europa.  Fake news dat van buitenaf in Europa wordt verspreid om het bedje van extreme partijen en het populisme te spreiden, desinformatie die zich verspreid, Russische inmenging om in Europa verkiezingen te beïnvloeden... Dit alles is geen fantasie maar een bittere realiteit.

Meer dan ooit moet Europa ons beschermen, zonder ons af te schermen.

Vlaanderen is mijn thuis, België is ons land maar Europa is onze toekomst.  Meer dan ooit.  Daarover gaat het op 9 juni. 

 


Speech Yves Ghyselinck

Afdelingsvoorzitter

Beste genodigden, leden en sympathisanten

Het doet onze mandatarissen en mijzelf veel plezier dat jullie hier met z’n allen aanwezig bent.
Ik hoef het u waarschijnlijk niet meer te vertellen,
2024 wordt een uniek maar vooral ook een boeiend jaar.
Niet alleen op politiek vlak maar ook voor onze inwoners wordt dit een heuse stap.
Voor de eerste maal krijg jij als inwoner en cd&v lid de kans om uw stem uit te brengen.
En dit voor onze nieuwe gemeente Nazareth – De Pinte.
Ook onze CD&V afdeling gaat fusioneren. Beide afdelingen werken nu al nauw samen met elkaar.

Dit alles ter voorbereiding van 13 oktober.
Tijdens de vorige campagnes kwamen wij naar buiten met slogans als “de doeners”, “de durvers”, wij stropen onze mouwen op!
Om er maar enkele te noemen.
Campagnes die steeds succesvol waren.
Maar het zijn niet alleen de  slogans die voor het succes van de partij zorgden.
Een mix van kandidaten met elk hun capaciteiten liggen aan de basis.
Gevolgd door een goed verkiezingsprogramma met visie voor de toekomst van uw gemeente
Maar het belangrijkste van alles : jullie, onze leden, onze kiezers

In 2024 kunnen jullie het verschil voor ons maken.
Niet alleen door op 13 oktober voor onze kandidaten te stemmen, maar door deze ook al vroeger te steunen.
Zo zoeken wij locaties voor het plaatsen van borden, een raam voor affiches, sportieve krachten om onze folders te bussen...
Meehelpen om ons verhaal kleur te geven, meehelpen om uw buur en vrienden warm te maken om te gaan stemmen
U bent immers een belangrijke schakel tussen enerzijds de bevolking en anderzijds onze mandatarissen.
Dankzij de feedback en suggesties welke we van jullie krijgen,
Ontdekken we de bekommernissen van onze inwoners.
Als partij leren we hier veel uit.

Dit geeft ons een beeld om samen met u en onze inwoners de toekomst van deze nieuwe gemeente vorm te geven.
Doorheen het komende jaar ontmoet u ons op allerlei activiteiten, om te luisteren, te praten, te leren.
Samen kunnen we het verschil maken. Met de CD&V ploeg uit Nazareth-Eke, en De Pinte-Zevergem zijn we doeners.
Doeners, die we zeker nodig hebben in deze nieuwe gemeente.
Onze afdeling bestaat niet uit individuen, maar wel uit 1 team.
Een team welke bestaat uit burgemeester, schepenen, raadsleden, leden van het bcsd, bestuursleden, u en ik.

Samen met het volledige CD&V team wil ik u bedanken,
U bedanken voor uw trouw aan onze partij
U bedanken voor uw betrokkenheid
U bedanken voor uw aanwezigheid.
Bedankt om TJEEF te zijn.

Nieuws uit Nazareth - Eke

Thomas voor Vlaanderen

100 dagen, en dan trekken we met 'n allen naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

Valentijnsreceptie

Op zondag 11 februari 2024, heten wij u vanaf 10u30 welkom, in cc Nova, Steenweg 92, Nazareth (Eke).

Fusie Nazareth en De Pinte: definitieve fusiebeslissing goedgekeurd

18 december 2023 is een historische dag.
De gemeenteraden van Nazareth en De Pinte hebben vandaag de fusie tussen beide gemeenten goedgekeurd. De gemeente Nazareth en De Pinte kiezen om te fuseren tot één nieuwe gemeente.