Alle speelpleinen zijn rookvrij

Publicatiedatum

Auteur

Sebastian Vyaene

Deel dit artikel

Integrale tekst persconferentie generatie rookvrij op 15 april 2023:

(rookkannon spuwt rook richting aanwezigen) 

Amaai wat is dit hier…. Al die rook… ik moet daar van hoesten, en pakt op mijn adem.
Dit is hier nochtans een speelsite voor kinderen…. 

 Spelende kinderen en roken gaan niet samen. En sportende kinderen en roken evenmin. Toch wordt er nog op plaatsen waar veel kinderen spelen en sporten gerookt. Nu de lente in het land is en kinderen weer kunnen buiten spelen, is dit een ideaal moment om hier verandering in te brengen! 

Het lokaal bestuur wil samen met logo gezond, en onze Nazarethse longartsen,  vandaag het formele startschot geven om ons blijvend te engageren voor het creëren van een eerste rookvrije generatie, dat wil zeggen een eerste generatie kinderen en jongeren die vrij van tabaksrook kan opgroeien, en die niet in de verleiding komt om te beginnen met roken. De meeste rokers beginnen immers voor hun 18de levensjaar. 

Want… Zien roken, doet roken. 

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. Dat roken een onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving.

Generatie Rookvrij pleit dan ook voor een omgeving waarin kinderen niet meer verleid worden om te beginnen met roken. 

Generatie Rookvrij wil dat alle kinderen geboren vanaf 2019 rookvrij kunnen opgroeien.

En… Rookvrij opgroeien, dat betekent niet alleen een rookvrij huis en een rookvrije crèche, maar ook een school, speeltuin en sportterrein zonder sigaretten. 

En… beste aanwezigen, onze kinderen zelf vragen dit ook. Ik citeer graag een aantal quotes van kinderen van het 5e leerjaar van de VBN op de vraag waarom zij een rookvrije speelomgeving willen :

 • Astrid : ik wil vrij kunnen spelen zonder rookgassen in te ademen
 • Matthijs : roken stinkt, je kan er dood van gaan, als jij rookt, dan rook ik mee
 • Jules : ik wil geen longkanker, ik denk jullie ook niet, dus… waar wacht je op?
 • Morgane : ik vind het niet leuk dat mensen roken en dan hun peuken op de grond gooien, die zitten dan in de zandbak en zo, en dat ik ook niet goed voor de natuur

Hoe gaan we dit nu doen ? Een rookvrije generatie creëren ? 

 • We doen dit op een positieve manier. Het is niet rechtstreeks de bedoeling dat we rokers verplichten om te stoppen met roken, maar we willen hen wel wijzen op hun vb functie en hen vragen om alleen te roken buiten het zicht van kinderen en op plaatsen waar het niet druk is. 
 • We vragen dus aan de rokers dat ze minstens hun sigaret doven aan de ingangen waar het bord Generatie Rookvrij staat en hun peuk daar achter te laten in de rookzuilen.
 • Zo zorgen we ervoor dat de kinderen dus minder zien roken en ook minder rechtstreeks in contact komen met rokers en de schadelijke rook in ademen. 
 • Het roken volledig bannen zal niet lukken, maar we vragen aan hen die echt de sigaret niet kunnen laten, om te roken in de voorziene rookzones buiten het zicht van kinderen.
 • En we doen dit op zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen en jongeren samenkomen. 
 • Vandaag geven we het startschot  voor onze speelterreinen en de omgeving van onze 3 jeugdlokalen.. 

Concreet gaat dit over : 

 • speelterreinen van de Noorderbiesten, het Bekken, hier in Sterrenbos,
 • de speeltuin en het Skateterrein in de Lichterveldestraat en ook de speel en  groenzone in Landuit.  

 

 • Het rookverbod in de scholen breiden we uit met een perimeter rond de scholen: de Vrije basisscholen en School van Morgen droegen reeds dit label, we breiden dit nu verder uit naar onze gemeentelijke scholen, en onze beide BKO’s.
 • Het JOC, ons jeuglokaal, en de sportterreinen volgen de komende weken.  We vragen hierin ook de medewerking van de voetbal en de tennis.
 • Het roken volledig bannen zal niet lukken, maar we vragen hen om te roken in de voorziene rookzones buiten het zicht van kinderen.
 • Ook onze verenigingen nemen we mee; Zij worden gesensibiliseerd worden om het label rookvrije vereniging te ondertekenen. Dr Sofie De Groote, pneumoloog van Nazareth zal hiertoe binnenkort een workshop geven. 

U ziet wij, wij hebben heel wat ambities om Generatie rookvrij te doen slagen

Te beginnen met vandaag.  

 

Ik nodig alle kinderen uit om samen met ons de vervuilende tabaksrook weg te blazen van onze speelterreinen. Kom maar allemaal naar hier want…  

Want wij blazen liever bellen dan rook ! 

(kinderen kregen allemaal een bellenblazer) 

 

Dank je wel !

Nieuws uit Nazareth - Eke

Thomas voor Vlaanderen

100 dagen, en dan trekken we met 'n allen naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

Verslag valentijnsreceptie 2024

Op zondag 11 februari hadden we opnieuw een geslaagde valentijnsreceptie!

Valentijnsreceptie

Op zondag 11 februari 2024, heten wij u vanaf 10u30 welkom, in cc Nova, Steenweg 92, Nazareth (Eke).