Motie conflict Hamas - Israël door Gentse gemeenteraad

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De cd&v-fractie veroordeelt de aanslagen van de terroristische organisatie Hamas en de aanvallen van Israël waarbij al duizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Op de gemeenteraad namen we een motie aan.

Fractievoorzitter Stijn De Roo deed er namens de cd&v-fractie volgende tussenkomst:

"Collega's, de escalatie van het Israëlisch-Palestijns conflict ligt ondertussen al enkele weken achter ons. Het is een conflict dat natuurlijk al geruime tijd terug gaat.

In eerste instantie willen wij vanuit onze fractie onze solidariteit betuigen met alle slachtoffers van deze oorlog. Dat zijn er jammer genoeg al veel te veel.

Wij veroordelen de terroristische aanslagen van de terroristische organisatie Hamas en de aanvallen van Israël waarbij al duizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen. 

We roepen ook op om het internationaal recht te respecteren en ook in te zetten op diplomatie en dialoog. Die oproep gebeurt in het Vlaams Parlement, de Kamer, het Europees Parlement en nu ook in de Gentse gemeenteraad.

Collega's, we moeten daar ook realistisch in zijn. De motie van onze stad zal geen weerklank vinden bij de partijen die actief betrokken zijn in het conflict, maar die moet vooral als doelstelling hebben om de cohesie en de dialoog in onze Gentse samenleving te bewaken. Dat is onze prioriteit als lokaal bestuur. Dat is waarom we dit debat hier houden en dit ook proberen te vatten in een tekst.

Collega De Meester, u stelde voor om hier een Palestijnse vlag te hangen. Voor ons is dat een onderdeel van polarisatie. Vanuit u is het bedoeld als een steunbetuiging aan de slachtoffers, maar evengoed kies je dan een bepaald kant door een bepaalde vlag. Diezelfde vraag zou ook kunnen komen vanuit Israëlische kant. Zo creëer je een soort opbod. Een opbod waarin wij als fractie niet in willen meegaan.

Het uithangen van de vredesvlag is er als signaal naar alle Gentenaars: onze gedachten zijn bij alle slachtoffers van deze oorlog. Ook van alle andere conflicten wereldwijd. Dat is het signaal dat we hier moeten geven. Dat is het signaal dat we hier willen geven.

Onze oproep is vooral: de spiraal van geweld moet stoppen

Het voorstel vanuit de meerderheid wil die prioriteit in een tekst vatten. Voor ons inclusief deze belangrijke punten:

  • Een onmiddellijke humanitaire wapenstilstand
  • Een verbod op de import van producten uit illegaal bezette gebieden
  • De toegang van hulpgoederen voor de Palestijnse bevolking in de Gazastrook (federaal €2 mio aan extra humanitaire steun voorzien)
  • De onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle Israëlische gijzelaars
  • Een internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden
  • Dialoog en de-escalatie

Collega’s, wij winnen niets met polarisatie. Vrede komt er dankzij dialoog. Laat ons die dialoog met wederzijds respect verder zetten in onze stad. Ik roep de collega’s vanuit de oppositie dan ook op om deze motie te steunen."

Nieuws

Christendemocratische tenoren steunen jonge lijst van cd&v Gent

Cd&v Gent stelt twaalf sterke kandidaten voor, leden spreken zich positief uit over programma

Cd&v Gent heeft 2024 vol ambitie ingezet. De traditionele nieuwjaarsreceptie werd gekoppeld aan een partijcongres. De leden spraken zich daar positief uit over het verkiezingsprogramma, dat daarmee in de finale fase terechtkomt. Daarnaast werden de eerste twaalf namen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober bekendgemaakt.

Begroting 2024 - wijziging budget en meerjarenplan

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.