Meerderheid en oppositie vinden elkaar in Tielt-Winge!

Publicatiedatum

Auteur

Denis Monten

Deel dit artikel

cd&v, Tom Werner (als onafhankelijke) en Groen slaan de handen in elkaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Verbazingwekkend is deze samenwerking niet. In de gemeenteraad bleek de voorbije jaren meermaals dat de nieuwe partners standpunten deelden over lokale thema’s. De krachten bundelen en structureler samenwerken ligt dan voor de hand.

Onder de naam “CD&V + Groen” trekken ze naar de kiezer en de naam is niet toevallig gekozen om ruimte te laten voor christendemocraten, groenen en onafhankelijken (een plus in de letterlijke en figuurlijke zin). 

Voor Jan, momenteel schepen in Tielt-Winge voor CD&V, stapt zijn partij met volle goesting in dit avontuur: “Vanuit gemeenschappelijke doelen en een positieve ingesteldheid samenwerken. Dit is een stap in de goede richting voor heel onze gemeente.”

Tom Werner vindt dat politiek over inhoud moet gaan en meer moet zijn dan enkel communicatie: “Politici moeten over de partijgrenzen heen kunnen werken in het belang van onze inwoners. De afgelopen jaren hebben wij steeds op constructieve wijze samen kunnen werken met de collega’s van cd&v en Groen. Die samenwerking wil ik graag verderzetten. Vandaar dat ik mijn schouders wil zetten onder dit project.”

"Wij zijn allemaal mensen die uit overtuiging aan politiek doen, over de partijgrenzen heen", zegt raadslid Marleen De Vry van Groen. "We hebben altijd constructief oppositie gevoerd. Burgers verwachten ook van politici dat ze samenwerken en elkaar niet tegenwerken. Wij komen nu samen op, op één lijst met een gezamenlijk en verbindend project, waar al onze inwoners zich in kunnen herkennen.”

De volgende weken en maanden zal CD&V + Groen haar programma concretiseren.  Maar enkele speerpunten liggen al vast: het landelijke karakter van Tielt-Winge verder behoeden voor te enthousiaste bouw van appartementen, een evenwichtig beleid waarbij landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan, het blijvend verbeteren van de verkeersveiligheid met bijzondere aandacht voor fiets en voetganger en ook een doorgedreven ondersteuning van het verenigingsleven.

Tielt-Winge_Nieuws

cd&v Tielt-Winge legt u graag haar totaalvisie uit inzake gemeentelijk patrimonium

Verkoop ’t Jongensschool maar enkel met garanties voor onze verenigingen

Nieuwjaarsreceptie 2024

cd&v Tielt-Winge wenst alle inwoners
een fantastisch en vreugdevol 2024.