cd&v Tielt-Winge legt u graag haar totaalvisie uit inzake gemeentelijk patrimonium

Publicatiedatum

Auteur

Denis Monten

Deel dit artikel

Verkoop ’t Jongensschool maar enkel met garanties voor onze verenigingen

De verkoop van ’t Jongensschool aan school De Met beroert velen binnen Tielt-Winge, terecht. Ook de gemeenteraad waar de verkoop op 15 februari op de agenda stond, was geanimeerd.

Vanuit CD&V blijven we achter die verkoop staan MAAR niet zomaar. Er moesten duidelijke garanties zijn voor onze verenigingen, dat was voor ons een van de belangrijkste eisen. De CD&V schepenen en raadsleden hebben ervoor gezorgd dat die garanties in de onderhandelingen met de koper via juridische weg verzekerd werden, ook voor de toekomst. Uiteraard moest er ook een oplossing komen voor de bib.

Secundair onderwijs in Tielt-Winge

Met de verkoop ondersteunen we secundair onderwijs op het grondgebied Tielt-Winge.  De Met is sinds schooljaar 2021-2022 met succes gehuisvest in het centrum van Winge.  Die locatie werd op termijn echter te klein, waardoor er gezocht werd naar alternatieven.  Het Jongensschool kwam daarbij als potentiële piste naar boven, en De Met bleek sterk geïnteresseerd om dit te verwerven en opnieuw in te richten als volwaardig schoolgebouw.

CD&V blijft garant staan voor verenigingen

Lokale verenigingen maken veel gebruik van ’t Jongensschool voor hun activiteiten.  Voor CD&V was het de eerste prioriteit om dit gebruik te kunnen behouden.  Ook De Met bleek vragende partij om de zaal ook na de schooluren ter beschikking te stellen aan verenigingen en burgers, zodat die niet leeg hoefde te staan na de schooluren. De prijzen zullen louter kostendekkend zijn, daar hebben we vanuit CD&V op aangedrongen, en bij aanvang gebaseerd op de huidige tarieven.  Deze voorwaarden zijn niet vrijblijvend. Ze worden juridisch verankerd via de notariële akte en moeten ook later gerespecteerd worden als De Met het gebouw opnieuw zou willen verkopen.  Onze verenigingen kunnen op hun 2 oren slapen!

CD&V  herlokaliseert de bib

Uiteraard werd ook de bib niet uit het oog verloren.  De leegstaande Sint-Martinuskerk was voor CD&V al snel een interessante locatie om de bib te herhuisvesten.  Een aantal kleinere ingrepen zullen er voor zorgen dat op deze unieke locatie een mooie bib-werking zal georganiseerd worden, op slechts 500m van de huidige locatie. 

Voormalig gemeentehuis Winge

In Sint-Joris-Winge komt door de verhuis van De Met een deel van het oud gemeentehuis terug vrij.  Ruimte die op relatief korte termijn nuttig kan gebruikt worden, wanneer het GC De Maere hernieuwd wordt.  Op dat ogenblik dienen immers zowel de academie, als het personeel van de cultuurdienst tijdelijk ander onderdak te krijgen.  In afwachting daarvan kan er ook huisvesting geboden worden aan een deel van onze technische dienst, tijdens de werken aan de nieuwe loods in de Heuvelstraat.

Duurzame huisvesting

Rode draad in dit verhaal is duurzaamheid.  Het jongensschool zal tijdens de schooluren gebruikt worden door De Met, na de schooluren door de kunstacademie en onze verenigingen en particulieren.  Op die manier wordt het gebouw veel frequenter, en dus duurzamer, benut.

Voor de Sint-Martinuskerk geldt eenzelfde redenering, en voor de rest van ons patrimonium moet dit ook het uitgangspunt zijn, zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening voor de burger. Voor CD&V gaat het dus niet om blinde verkoopwoede van al het gemeentelijk patrimonium, zoals kwatongen beweren.

CD&V Tielt-Winge vindt het belangrijk dat het totaalpakket aan patrimonium beheerd wordt vanuit een globale visie waarbij de dienstverlening en de noden van de burger centraal staan.  Voor de nieuwe legislatuur zal dat een belangrijk uitgangspunt zijn.

Tielt-Winge_Nieuws

Meerderheid en oppositie vinden elkaar in Tielt-Winge!

cd&v, Tom Werner (als onafhankelijke) en Groen slaan de handen in elkaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Verbazingwekkend is deze samenwerking niet. In de gemeenteraad bleek de voorbije jaren meermaals dat de nieuwe partners standpunten deelden over lokale thema’s. De krachten bundelen en structureler samenwerken ligt dan voor de hand.

Nieuwjaarsreceptie 2024

cd&v Tielt-Winge wenst alle inwoners
een fantastisch en vreugdevol 2024.