Luc Decrick

Gemeenteraadslid - Lid Afdelingsbestuur

Gemeenteraadslid - Lid Afdelingsbestuur

Luc aan het woord:
De economie en politiek op alle niveaus volgen is reeds mijn hele leven een groot aandachtspunt en zelfs een passie. Die interesse heeft er mij toe gebracht om mij sinds 1988 lokaal te engageren via CD&V. Een engagement via CD&V is voor mij steeds een evidente keuze geweest. CD&V is de partij die goed bestuur het best combineert met een stevige sociale reflex. Beide zijn voor mij belangrijk.
Dit lokaal engagement heeft mij de kans gegeven om als OCMW-voorzitter en als schepen mee te bouwen aan onze mooie gemeente. De bouw van de eerste sociale woningen in Pepingen en de creatie van het Schoolhuys zijn projecten waar ik het voortouw heb mogen nemen.
Onder het motto ‘Eerder verbinden dan polariseren’ wil ik niet eindeloos terugblikken op de voorbije periode van onbestuurbaarheid. Alhoewel we 47% van de Pepingse kiezers vertegenwoordigden in 2012 waren we in dit debat niet veel meer dan verplichte toeschouwers.
Samen met de collega’s uit het schepencollege en de gemeenteraad hebben we voor rust en stabiliteit kunnen zorgen. Bestuurlijk werd orde op zaken gesteld. We konden de personenbelasting verlagen met 75.000 euro op jaarbasis en het fietspad Pepingen-Bogaarden zal in 2018 voltooid zijn. In 2018 werden meerdere banen duurzaam hersteld.
U hebt intussen ons uitgewerkt programma ontvangen. In dit programma werd rekening gehouden met de input van de bevolking die we konden meenemen bij onze huisbezoeken in de vroege zomer. Concreet wil ik mij op “de weg vooruit“ speciaal inzetten voor:
» Werken aan meer verkeersveiligheid en aan een beter veiligheidsgevoel door een pakket van maatregelen gaande van nieuwe fietspaden, ANPR-camera’s en een breed gamma van kleinere gerichte maatregelen.
» IJveren voor meer intergemeentelijke samenwerking en, als dat niet lukt, proactief nadenken over fusies in een Pajottenlandse context zodat we niet geconfronteerd worden met een door Vlaanderen opgedrongen fusie.
» De afwerking van het project “De zagerij” met een private partner om onze diensten en in het bijzonder onze succesvolle kinderopvang waardig te huisvesten.
» Het faciliteren van een oplossing voor het maatschappelijke cruciale nieuwbouwproject van Mater Dei.
Als U mee wil bouwen aan “De weg vooruit“ vraag ik uw steun voor onze sterke CD&V-ploeg. Stem gerust op zoveel mogelijk kandidaten binnen de CD&V-lijst.