Hoe je opmerkingen m.b.t. plannen E17/R4 formuleren voor 4 april 2024?

Publicatiedatum

Auteur

Els Verté

Deel dit artikel

Bij deze vindt u meer informatie over het project waarbij De Werkvennootschap de opdracht kreeg van de Vlaamse overheid om samen met het Departement Omgeving de studie te coördineren. 

Tevens vind je meer info rond het overmaken van opmerkingen .

De werkvennootschap heeft een website opgemaakt waar u veel info op vindt : Home New - Via De Website

De procedure verloopt in 4 fasen :

de verkenningsfase:
projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

de onderzoeksfase (dit is de huidige fase)
de beste oplossing zoeken

de uitwerkingsfase:
bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

de uitvoeringsfase:
de werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen

 

Het overzicht van de alternatieven vind je hier : posters-AON_reduced.pdf (viadewebsite.be)

Er zijn 3 scenario’s, met telkens 3 (of bij scenario 1) 4 alternatieven.

De B-varianten onderscheiden zich van de A-varianten door een grotere aandacht voor het welbevinden van de omwonenden waarbij weg op viaduct of op maaiveldniveau ingetunneld wordt.

 

Tot wanneer kan je opmerkingen maken?

van 4 maart tot 4 april loopt er een publiek onderzoek, waar iedereen opmerkingen kan maken.

(voor de adviesgevende organen is dit tot 2 mei)

 

Hoe doe je dat ?  digitaal of schriftelijk , kan zelfs anoniem

Digitaal : via het inspraakformulier op de projectwebsite : PUBLIEKE RAADPLEGING ‘Toekomst E17 en R4’ - Via De Website

 

Schriftelijk : 

Of geef een brief af bij je gemeente (tegen ontvangstbewijs) bij de dienst stedenbouw en mobiliteit, Lokaal bestuur Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne

Of schrijf een brief naar de procesverantwoordelijke van De Werkvennootschap, Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel).

Dat kan desgewenst anoniem. 

 

 

Waarop kan je reageren ? 


Er kan gereageerd worden op de strategische alternatieven die worden voorgesteld in het alternatievenonderzoeksnota (zie hoger voor de link) Maar je kan ook andere alternatieven (andere locatie, andere combinatie…) of aanvullingen voorstellen of verfijnen

Daarnaast kunnen ook reacties gegeven worden op de voorgestelde methodes voor de impactanalyse van de effecten. ( onvoldoende duidelijke methodes, ontbrekende onderzoeken, vragen bij de aanpak van onderzoeken, mogelijke effecten die over het hoofd gezien worden…)

Ook aandachtspunten in de omgeving van of binnen het betrokken gebied kunnen ingesproken worden :  verkeersproblematiek, landbouwgebieden, fauna en flora, landschappen…

 

Voor een mooi overzicht rond de verschillende voorstellen:  KLIK HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Nationaal Congres verkiezingen juni 2024

Op zondag 21 april was het verzamelen in de Nekkerbox in Mechelen.

 

Elektrische laadpalen in Laarne

Raadslid Koen De Wilde liet op de gemeenteraad van 28 maart jl. een punt agenderen rond elektrische laadpalen.