Sam Dewulf

gemeenteraadslid, jongerenvoorzitter

Sam woont samen met zijn vrouw Fien Hendryckx pal in het centrum van Koekelare. Hij is historicus van opleiding en gaf enkele jaren les binnen de scholengroep Sint-Rembert in Torhout. Sinds januari 2021 is hij aan de slag in Brussel als parlementair medewerker van Federaal Volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle - voormalig minister van Werk en Economie.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nam Sam de rol van jongerenvoorzitter op zich. Hij legde in januari 2022 de eed af als gemeenteraadslid waar hij o.a. de dossiers rond jeugd en sport van dichtbij opvolgt.

"Ik ben in de politiek gestapt vanuit het verenigingsleven. Als hoofdleider in de Chiro en (jeugd)trainer bij krachtbalclub Durf en Win zetelde ik in de jeugd- en sportraad. Op die manier kwam ik vaak in contact met het beleid in onze gemeente en maakte al snel de analyse dat het gemeentebestuur bij heel wat dossiers enkel in actie kwam wanneer een vereniging/bestuur/persoon hemel en aarde verzette om bepaalde problemen aan te kaarten. Men moet altijd sterk aandringen, op persoonlijk gesprek gaan met de burgemeester… Er wordt in onze gemeente te weinig pro-actief en op de lange termijn nagedacht over bepaalde problematieken. Bovendien wordt er niet genoeg geluisterd naar verenigingen, bedrijven en inwoners in het algemeen als het dan effectief gaat over oplossingen. Adviezen van adviesraden worden in de wind geslagen en bepaalde mensen/verenigingen met kennis van zaken worden te weinig gehoord. De problematiek rond fuiflocatie en jeugdhuis binnen het domein jeugd, de bouw van een tweede sporthal en de heraanleg van de krachtbalterreinen binnen het domein sport… zijn enkele voorbeelden waar het door een gebrek aan tijdig ingrijpen en een gebrek aan luisteren naar de betrokkenen is fout gelopen. Door deze dossiers te volgen kwam ik in contact met de politieke partij cd&v, die vanuit oppositie ook hamerde op een langetermijnsvisie en een duurzame oplossing voor dergelijke problemen."

 

nieuws van Sam Dewulf