Jo Smeets-Genbrugge

Gemeenteraadslid

Woonachtig in Lint sinds 1978. Als verpleegkundige heb ik 30 jaar gewerkt in het WZC Zonnestraal in Lint, samen met fijne collega's. Na 40 dienstjaren in de zorgsector wou ik mijn sociaal engagement voortzetten. Ouderen worden een belangrijke doelgroep: de verzilvering van onze samenleving wordt steeds prominenter. De uitdagingen en kansen op het gebied van eerstelijnszorg worden dan ook steeds belangrijker. Er is meer dan ooit ondersteuning nodig van zorgbehoevende ouderen die enkel met extra hulp zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De stem van onze ouderen moet gehoord worden!

Als vrijwilliger bij Samana (ziekenzorg) bezoek ik chronisch zieken. Tijdens de Coronacrisis heb ik mij ingezet om velen te vaccineren in het Vaccinatiecentrum AED. Mijn betrokkenheid bij Kiemen en Het Buurthuis “De Gebuur” geven mij zoveel voldoening om te “luisteren” naar levensverhalen die mij steeds beroeren en ontroeren.
Onze jongeren moeten in een warme leef- en woonomgeving kunnen opgroeien en wij moeten hen bewustmaken van de milieuproblematiek die onze toekomst wereldwijd bedreigen.
Onze drie onderwijsnetten in Lint moeten wij blijven investeren, stimuleren en ondersteunen! Goed onderwijs is tenslotte een weg naar een hoopvolle toekomst voor onze schoolgaande jeugd waar waarden en normen hoog in het vaandel moeten gehouden worden met respect voor ieders eigenheid, geaardheid en meningsuiting.

cd&v - RESPECT, VERBONDENHEID, WARMTE, BETROKKENHEID,………..

Gezinssituatie 
Ik ben gehuwd met Patrick Smeets en hebben drie kinderen, Dominik, Oliver en Evelien. Ik ben de trotse mama Jo van Oscar, Leon, Vince, Mil, Lenn en Thieu.

Geboortedatum
18 mei 1951 

Contactgegevens
✉️ Veldstraat 24, 2547 Lint 
📱 03 455 88 98