Jacques Evenepoel

Oplossingsgericht werken aan verkeer.

Voorzitter van de Mobiliteitsraad.

 

Nu de kinderen het nest verlaten hebben, wonen mijn vrouw en ik op een appartement in Molenblock.

Na een klein jaartje zijn wij heel gelukkig hier te kunnen wonen en wil ik me volop engageren voor mijn gemeente. Als verkeerskundige wil ik meewerken aan het uitwerken van concre­te antwoorden op de verkeersproblemen die onze gemeente dagelijks ervaart.

 

Verkeer, mijn ding

25 jaar commissaris bij de politie van Brussel, 9 jaar hoofd van de Ver­keerstechnische Dienst, 10 jaar les­gever Wegcode aan de Politieschool en 13 jaar bij de MIVB in Brussel. Verkeer, werven, stedenbouw zijn echt "mijn ding". Als "in­wijkeling" met ervaring heb ik het voordeel de problemen met een onbevangen blik te kunnen bekijken.

 

Oplossingsgericht werken, meedenken.

Vlaanderen telt miljoenen ver­keersspecialisten, bijna evenveel als bondscoaches :-) . Maar koppel lokale beleving aan basiskennis en ervaring en vaak komen er win-win­situaties uit.