Pieter Declercq

Pieter Declercq

Verankerd met christelijke wortels geloof ik in het verbinden van mensen. Iedereen moet kansen krijgen binnen een zorgzame samenleving. Ik kies voor een visie op de toekomst, niet voor de stunt van de dag.

Als voormalig voorzitter van de jeugdraad Hooglede-Gits en het KLJ-gewestbestuur ben ik sterk begaan met het jeugdwerk in mijn omgeving. Iedereen die initiatieven neemt, én vooral jongeren, dienen hiervoor ondersteund te worden. Jongeren dienen ruimte te krijgen. Het lokale beleid moet daarom zo veel mogelijk speel- en ontmoetingskansen scheppen binnen de gemeente.

De overstap naar politiek was voor mij haast vanzelfsprekend. In de jeugdvereniging leer je namelijk vertrouwen te hebben en verantwoordelijkheid te nemen: de basisvaardigheden voor een democratische samenleving. Bij mij kan je terecht met al uw vragen rond landbouw en platteland. We dienen er in te slagen dynamische land- en tuinbouwbedrijven binnen onze gemeente alle kansen te blijven geven, en dit in harmonie met de omgeving en met aandacht voor alle mensen die er hun brood mee verdienen. Landbouw is en blijft een belangrijke economische activiteit.

Net zoals elk jong gezin droomden wij van een eigen huis in de gemeente. Het was wellicht de beste investering in onze eigen toekomst. Ik ijver er dan ook voor om de aankoop van een eigen huis in de gemeente voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want iedereen heeft recht op gezonde en duurzame woonzekerheid, dicht bij het ouderlijk nest. Hierbij moeten we inspelen op veranderende woonwensen en op nieuwe vormen van samenleven (wonen met zorg, kangoeroewonen, groepswonen, …).

De voorbij 6 jaar kreeg ik heel wat kansen om mee te beslissen, mee beleid te maken. Met een ploeg gedreven mensen mee mijn geliefde dorp te besturen. Enerzijds binnen de OCMW-raad, anderzijds binnen de hechte CD&V-ploeg.

Maar de kous is nog niet af. Komende jaren is er nog veel werk, staan er ons nog heel wat uitdagingen te wachten. In de toekomst kies ik niet voor grote beloften. Enkel wil ik de verzekering geven dat ik zal werken voor ons dorp, samen met de andere CD&V mandatarissen.