Arne De Brabandere

Arne De Brabandere

Als animator op het speelplein werd ik geprikkeld door jeugdwerk. Omdat de jeugd van zo’n groot belang is, werd ik al snel vrijwilliger bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk om in West-Vlaanderen mee speelpleinen te ondersteunen. Van daaruit is mijn maatschappelijk engagement gegroeid en werd ik stilaan geboeid door het beleid en de politiek.

Tijdens mijn studies is de bal pas echt aan het rollen gegaan met een stage bij Europees parlementslid Ivo Belet. Na 3 jaar als parlementair medewerker bij Vlaams parlementslid Sabine de Bethune kon ik anderhalf jaar geleden aan de slag als persadviseur bij Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zo krijg ik dagelijks de kans om samen met een prachtige ploeg de uitdagingen in onze maatschappij aan te gaan. Ook lokaal wil ik mijn steentje bijdragen!

De jeugd is de toekomst! De afgelopen jaren hebben we al grote inspanningen gedaan voor de jeugd in Hooglede (nieuwe lokalen ’t Chringene, nieuwe speelsite op speelplein Zoeber, nieuwe jeugdraad, …). Maar daar stopt het werk niet. Ik wil me verder volop inzetten voor de Hoogleedse jeugd, op alle vlakken. Daarom dat ik ook werk wil maken van een veilige schoolomgeving en er wil voor zorgen dat leerlingen veilig van en naar school kunnen. Een gescheiden fietspad in de Roeselarestraat en Kortemarkstraat zijn noodzakelijk.

Om die toekomst ook leefbaar te houden, moeten we ook voldoende aandacht hebben voor mobiliteit en betaalbare woningen. Goede verbindingen woon-werkverkeer, fietssnelwegen naar centrumsteden in West-Vlaanderen, woningen die ook voor jonge starters en jonge gezinnen aantrekkelijk en betaalbaar zijn, … zijn slechts enkele mogelijkheden die we moeten bekijken. Alleen op die manier houden we Hooglede leefbaar, daar moeten we samen voor strijden.