Onze partij telt heel wat bestuursleden. Ook velen zijn nauw bij de partij betrokken, zonder dat zij echt een bestuursfunctie waarnemen.

Het partijbestuur komt elke maand samen om te overleggen over partijgebonden thema's maar eveneens om standpunten in te nemen over de beslissingen van het gemeentebestuur.