Heraanleg Kouterstraat - Pastoor Boelstraat - Schoolstraat

Publicatiedatum

Auteur

Michelle Gils

Deel dit artikel

Op dit moment voeren de nutsbedrijven werken uit in de omgeving van de Kouterstraat. In november starten de voorbereidingen voor de rioleringswerken. Er komt een gescheiden riolering en de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat worden heringericht. De aannemer is aangesteld en op 23 oktober vond opnieuw een infovergadering voor de buurtbewoners en de handelaars plaats.

De effectieve grote wegenwerken starten in januari 2024.

In de Kouterstraat en omgeving gaan we werken aan zowel de riolering als aan de straten zelf, met:

 • aanleg van een gescheiden riolering (scheiding van het afval- en regenwater)
 • opvang en infiltratie van regenwater
 • creëren van een aangename en veilige winkelkern met nieuwe voetpaden en parkeerplaatsen, met behoud van het totaal aantal parkeerplaatsen
 • meer groen in het straatbeeld en aanleg van geveltuintjes voor inwoners die dat wensen
 • vernieuwing van de volledige rijbaan
 • aandacht voor slimme mobiliteit

“Aan de werken ging heel wat voorbereiding vooraf. De grote centrumprojecten, zoals bv. de nieuwbouw voor De Reiger, de ISA-site en de nieuwe polikliniek, werden allemaal op elkaar afgestemd. Deze werken zijn nodig om verder te bouwen aan een aangenaam en duurzaam Temse”, geeft burgemeester Hugo Maes aan.

Verder staan er voor deze straten nog specifieke werken op de planning:

 • Kouterstraat: wordt een fietsstraat, max. snelheid 30 km/u, eenrichtingsstraat voor auto’s, uitgezonderd voor openbaar vervoer dat in tegenrichting een busstrook krijgt, gescheiden door een groene middenberm, waarop plaatselijk kan geparkeerd worden op grasbetontegels en een laad- en loszone wordt voorzien.
 • Pastoor Boelstraat en Schoolstraat: zone 30, extra groen en parkeervakken in grasbetontegels.
 • Tot slot komen er intelligente verkeerslichten (iVRI) aan het kruispunt van de Gasthuisstraat met de N16 en aan het kruispunt van de Kouterstraat met de Pastoor Boelstraat. Deze verkeerslichten zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming. Het ene licht waarschuwt het andere over hoeveel verkeer eraan komt.

“Dit zijn de grootste wegenwerken van de afgelopen en komende jaren. We werken in fases om de hinder te beperken. Na de werken zullen de Kouterstraat en omgeving er veel aantrekkelijker uitzien”, vertelt schepen van Openbare Werken Lieve Truyman.

In verschillende fases
Het volledige project moet binnen 210 werkdagen afgerond zijn. De kruispunten moeten telkens op 25 werkdagen klaar zijn om de mobiliteitshinder tot een minimum te beperken. De effectieve start van de werken staat gepland in januari 2024. Het einde is voorzien voor voorjaar 2025.

Het project bestaat uit 5 fases:

Fase 1 (paars): Kouterstraat, Clement D’hooghelaan tot woonzorgcentrum De Reiger, parking Residentie Elisabeth en kruispunt Kouterstraat-Vrijheidstraat:

 • Fase 1 a - parking Residentie Elisabeth: 10 januari tot 24 mei 2024
 • Fase 1 b - Kouterstraat: 5 februari tot 29 april 2024
 • Fase 1 c - Clement D'hooghelaan: 16 februari tot 16 mei 2024
 • Fase 1 d - Kruispunt Vrijheidstraat: 4 maart tot 13 mei 2024 (aansluitend moet beton nog verder drogen)

Fase 2 (groen): Gasthuisstraat tot Mariadal, inclusief het kruispunt Gasthuisstraat-Pastoor Boelstraat

 • Fase 2 a - Gasthuisstraat tot Mariadal: 13 mei tot 23 juli 2024
 • Fase 2 b - kruispunt Gasthuisstraat-Kouterstraat: 14 mei tot 18 juni 2024 (nadien moet beton nog drogen en worden de voetpaden afgewerkt)

Fase 3 (rood): Pastoor Boelstraat

Fase 4 (blauw): Schoolstraat, inclusief kruispunt Eeckhoutdriesstraat

Fase 5 (geel): sportvelden, met verbreding van de grachten, opvang van regenwater en aanleg gescheiden riolering

Afbeelding met tekst, kaart, atlas, diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving

Grondige voorbereiding
Aan de komende centrumwerken gingen heel wat andere voorbereidende studies vooraf:

·        Afbakening van het winkelkerngebied (afgerond in 2017)

·        Opmaak van mobiliteitsplan (afgerond in 2020)

·        Opmaak van master- en beeldkwaliteitsplan (afgerond in 2020)

·        Opmaak hemelwater- en droogteplan, samen met Aquafin (klaar in 2023)

Al deze studies zijn participatief tot stand gekomen, samen met Unizo Temse en inwoners.

Nieuws

Temse pioniert met warmteplan

Onze gemeente is één van de vijf pioniers die met ondersteuning van Netwerk Klimaat een lokaal warmteplan opmaakten.

In juni 2022 werden door het VVSG Netwerk Klimaat 5 begeleidingstrajecten opgestart voor de opmaak van lokale warmteplannen. Temse was er één van. Het gaat om een intensief traject van meer dan een jaar. Eind februari 2024 werd het lokaal warmteplan van Temse goedgekeurd.

Rechtstreekse lijn met de burgemeester: Hugo Maes, 2 jaar burgemeester!

Temse lanceert campagne om onthaalouders te zoeken

Kinderopvang vinden blijft voor vele jonge ouders een grote uitdaging. De kinderopvang kampt met een personeelstekort. Dat is ook in Temse zo. Daarom lanceren we een campagne om extra onthaalouders aan te werven.