De bescherming van onze leefomgeving, meer fiets- en verkeersveiligheid, betaalbaar wonen. Om die stevige uitdagingen aan te pakken hebben we nood aan redelijkheid, daadkracht en durf. Daar staan wij voor.